Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna: dr hab. Beata Pawletko, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach (beata.pawletko@us.edu.pl)

Sekretarze redakcji: mgr Paulina Charko-Klekot, Uniwersytet Śląski w Katowicach (paulina.charko-klekot@us.edu.pl), mgr Anna Tyka, Uniwersytet Śląski w Katowicach (anna.tyka@us.edu.pl)

 

dr hab. Beata Pawletko, prof. UŚ — literaturoznawczyni, rusycystka, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze obejmują studia nad pamięcią i traumą w obszarze literatury i kultury rosyjskiej. Ważniejsze publikacje: Josif Brodski i Tomas Venclova wobec emigracji, Katowice 2005; Blokada Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych, Katowice 2016; Współczesne kino rosyjskie w obliczu traum wojennych. Kontekst literacki i kulturowy, Katowice 2020 (we współautorstwie z Beatą Waligórską-Olejniczak).

mgr Paulina Charko-Klekot — asystentka w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka Podyplomowych Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki IBL PAN. Zajmuje się najnowszą dramaturgią rosyjską w kontekście badań feministycznych, a także politycznością teatru i dramatu. 

mgr Anna Tyka — asystentka w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z wykształcenia rusycystyka i germanistka; posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie korekty i redakcji tekstów naukowych oraz publicystycznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół najnowszego dramatu i teatru w Rosji, teatru minorytarnego, intertekstualności oraz twórczości Olega i Władimira Priesniakowów.

 

 

RADA NAUKOWA

Piotr Fast (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska) — przewodniczący

Aurelia Kotkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)

Joanna Madloch (Montclair State University, USA)

Marija Nienarokowa (Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Rosja)

Gieorgij Wiekszyn (Московский политехнический университет, Rosja)

Aleksiej Siomkin (Российский государственный институт сценических искусств, Rosja)

Beata Waligórska-Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)