„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” nr 32/2022 (Re)presje, (re)wizje

2020-11-23

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” nr 32/2022

Call for Papers

(Re)presje, (re)wizje
Okrągłe rocznice przełomowych dla historii Rosji wydarzeń, które przypadły na rok 2021, m.in. 70. rocznica rozpoczęcia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i blokady Leningradu oraz 25. rocznica wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu skłaniają do namysłu nad tym, jak wyraża się pamięć o tych zdarzeniach, o bezimiennych i indywidualnych ofiarach-bohaterach we współczesnej literaturze i sztuce? Czy po kulturze wymazywania przeszłości na dobre nastała era rewizji, era ofiar i świadków, których reprezentantami coraz częściej wobec nieubłaganej presji czasu pozostają już tylko przedstawiciele kolejnych pokoleń? I gdzie przebiega granica (nie)stosowności form, gatunków służących ich wspominaniu w epoce postępującej dominacji popkultury i medialnej manipulacji przeszłością?
32. numerem „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych” chcemy sprowokować dyskusję nie tylko wokół ofiar Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i innych wojen, konfliktów oraz represji, czy Czarnobyla. Chcemy temat potraktować szerzej i zapytać o ofiary wśród dyskryminowanych grup społecznych, mniejszości etnicznych i narodowych. Czekamy zatem na teksty pisane z perspektywy (post)memorialnej, (post)imperialnej, ale również postkolonialnej i (post)feministycznej.
----
Zapraszamy do publikacji literaturoznawców i kulturoznawców. Prosimy o nadsyłanie tekstów (max 40 000 znaków) poprzez platformę OJS do 30 kwietnia 2022 roku: https://journals.us.edu.pl/index.php/RSL/about/submissions