Pokolenie schyłku ZSRR w powieści Aleksieja Nikitina Victory Park


Abstrakt

Tematem niniejszego artykułu jest obraz rzeczywistości radzieckiej w powieści Aleksieja nikitina Victory Park. Utwór tego rosyjskojęzycznego pisarza ukraiń- skiego prezentuje szeroką panoramę życia mieszkańców lewobrzeżnego kijowa pierwszej połowy lat 80. XX wieku. Pokolenie późnego okresu zastoju funkcjonuje w świecie skompromitowanych idei, wszechobecnych absurdu i obłudy. Celem ar- tykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o źródła powszechnej apatii i beznadziei w powieści nikitina, które w dużej mierze kształtują także młode pokolenie, pró- bujące odnaleźć swoją drogę w pogrążonej w marazmie rzeczywistości. kluczem do zrozumienia postaw życiowych bohaterów jest analiza specyfiki kijowskiej rzeczywistości, będącej dominantą świata przedstawionego powieści Victory Park


Słowa kluczowe

Aleksiej Nikitin; Victory Park; pokolenie schyłku ZSRR; Kijów; rosyjskojęzyczna literatura Ukrainy

Fanaylova, Yelena. “Bogema na barrikadakh. Chast’ 11. Pisatel’ Aleksey Nikitin.” Radio Svoboda, https://www.svoboda.org/a/26537627.html. Accessed 18 Aug. 2020 [Фанайлова, Елена. “Богема на баррикадах. Часть 11. Писатель Алексей Никитин.” Радио Свобода, https://www.svoboda.org/a/26537627.html. Дата обращения: 18 августа 2020].

Mangeym, Karl. “Problema pokoleniy.” Ocherki sotsiologii znaniya. Problema pokoleniy. Sostyazatel’nost’. Ekonomicheskiye ambitsii. Transl. Dodin, Yefim Ya. Moskva: INION RAN, 2000 [Мангейм, Карл. “Проблема поколений.” Очерки социологии знания. Проблема поколений. Состязательность. Экономические амбиции. Перев. Додин, Ефим Я. Москва: ИНИОН РАН, 2000].

Nikitin, Aleksey. Victory Park. Moskva: Ad Marginem Press, 2014 [Никитин, Алексей. Victory Park. Москва: Ад Маргинем Пресс, 2014].

Orekhovskiy, Petr A. “Pokolencheskaya dinamika i noveyshaya istoriya SSSR–Rossii (1950–2004 gg.).” Mir Rossii. Rossiya v istoricheskoy retrospektive, no. 4, 2009: 37–65 [Ореховский, Петр А. “Поколенческая динамика и новейшая история СССР–России (1950–2004 гг.).” Мир России. Россия в исторической ретроспективе, no. 4, 2009: 37–65].

Pushina, Lada Yu. “Gabitus kak atribut pokolencheskoy obshchnosti.” Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova, no. 2, 2012: 184–187 [Пушина, Лада Ю. “Габитус как атрибут поколенческой общности.” Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, № 2, 2012: 184–187].

Pushina, Lada Yu. “Pokoleniye kak sotsiokul’turnaya obshchnost’.” Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya Sotsial’nyye nauki, no. 3, 2011: 28–34 [Пушина, Лада Ю. “Поколение как социокультурная общность.” Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки, № 3, 2011: 28–34].

Serebryakova, Yelena. “Aleksey Nikitin: Ya mifologiziruyu Kiyev, i delayu eto soznatel’no.” http://write-read.ru/interviews/1436. Accessed 18 Aug. 2020 [Серебрякова, Елена. “Алексей Никитин: Я мифологизирую Киев, и делаю это сознательно.” http://write-read.ru/interviews/1436. Дата обращения: 18 августа 2020].

Sokhareva, Tat’yana. “Vechera na khutore bliz promzony.” Gazeta.Ru, 14.05.2014, https://www.gazeta.ru/culture/2014/05/14/a_6032653.shtml. Accessed 13 Aug. 2020 [Сохарева, Татьяна. “Вечера на хуторе близ промзоны.” Газета.Ru, https://www.gazeta.ru/culture/2014/05/14/a_6032653.shtml. Дата обращения: 13 августа 2020].


Opublikowane : 2020-12-29


BortnowskiA. (2020). Pokolenie schyłku ZSRR w powieści Aleksieja Nikitina Victory Park. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 30, 65-80. https://doi.org/10.31261/RSL.2020.30.04

Antoni Bortnowski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
http://orcid.org/0000-0002-9963-1798
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).