Obraz pokolenia w twórczości Olgi Breininger (na podstawie powieści В Советском Союзе не было аддерола i cyklu opowiadań „Жизнь на взлет”)


Abstrakt

Artykuł poświęcony jest badaniom refeksji nad współczesnym społeczeństwem zawartej w prozie Olgi Breininger. Celem analizy jest przedstawienie artystycznej koncepcji „pokolenia”. Artykuł ukazuje główne cechy „pokolenia 2000” i podkreśla znaczenie analizy twórczego postrzegania zjawiska bólu nie tylko w prozie Olgi Breininger, ale także w twórczości innych pisarzy młodego pokolenia.


Słowa kluczowe

obraz pokolenia; Olga Breininger; ból

Breyninger, Ol’ga. V Sovetskom Soyuze ne bylo adderola. Moskva: Izdatel’stvo AsT, 2017 [Брейнингер, Ольга. В Советском Союзе не было аддерола. Москва: Издательство АСТ, 2017].

Breyninger, Ol’ga. “V sovetskom soyuze ne bylo adderola.” Druzhba narodov, no. 4, 2016, https://magazines.gorky.media/druzhba/2016/4. Accessed 10 Jul. 2020 [Брейнингер, Ольга. “В Советском Союзе не было аддерола.” Друж­ба Народов, № 4, 2016, https://magazines.gorky.media/druzhba/2016/4. Дата обращения: 10 июля 2020].

Khaydarova, Gul’nara. Fenomen boli v kul’ture. Sankt-Peterburg: RKHGA, 2013 [Хайдарова, Гульнара. Феномен боли в культуре. Санкт-Петербург: РХГА, 2013].

Kirova, Mariya. “‘Postsovetskiy psikhopat’? Ol’ga Breyninger. ‘V Sovetskom Soyuze ne bylo adderola’.” Znamya, no. 3, 2018, https://magazines.gorky.media/znamia/2018/3/postsovetskij-psihopat.html. Accessed 10 Jul. 2020 [Кирова, Мария. “‘Постсоветский психопат’? Ольга Брейнингер. ‘В Советском Союзе не было аддерола’.” Знамя, № 3, 2018, https://magazines.gorky.media/znamia/2018/3/postsovetskij-psihopat.html. Дата обращения: 10 июля 2020].

Kravtsova, Viktoriya. “Ol’ga Breyninger: ‘V etom romane ya khotela byt’ iskrenney do samorazrusheniya’.” https://prochtenie.org/texts/29199. Accessed 10 Aug. 2020 [Кравцова, Виктория. “Ольга Брейнингер: ‘В этом романе я хотела быть искренней до саморазрушения’.” https://prochtenie.org/texts/29199. Дата обращения: 10 августа 2020].

Merezhinskaya, Anna Yu. “‘Pokoleniye 90-kh’ i ‘dvadtsatiletniye’. Tipologicheskiye cherty literaturnogo napravleniya. Stat’ya pervaya.” Russkaya literatura. Issledovaniya. Sbornik nauchnykh trudov. Vol. XIII. Ed. Merezhinskaya, Anna Yu. et al. 262–283. Kiyev: Logos, 2009 [Мережинская, Анна Ю. “‘Поколение 90-х’ и ‘двадцатилетние’. Типологические черты литературного направления. Статья первая.” Русская литература. Исследования. Сборник на­ учных трудов. Вып. XIII. Ред. Мережинская, Анна Ю. и др. 262–283. Киев: Логос, 2009].

Rytova, Tat’yana A. “‘Pokoleniye’ kak kategoriya sovremennogo literaturnogo protsessa.” Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya, no. 4, 2009: 87–98 [Рытова, Татьяна а. “‘Поколение’ как категория современного литературного процесса.” Вестник Томского государственного универ­ситета. Филология, № 4, 2009: 87–98].

Smagarinskaya, Ol’ga. “Ol’ga Breyninger: ‘Ya khotela napisat’ roman, kotoryy by vyryval iz zony komforta’.” https://etazhi-lit.ru/publishing/literarykitchen/687-olga-breyninger-ya-hotela-napisat-roman-kotoryy-by-vyryvaliz-zony-komforta.html. Accessed 10 Aug. 2020 [Смагаринская, Ольга. “Ольга Брейнингер: ‘Я хотела написать роман, который бы вырывал из зоны комфорта’.” https://etazhi-lit.ru/publishing/literary-kitchen/687-olgabreyninger-ya-hotela-napisat-roman-kotoryy-by-vyryval-iz-zony-komforta. html. Дата обращения: 10 августа 2020].

Stryjakowska, Anna. “Powieść ‘V Sovetskom Soyuze ne bylo adderola’ Olgi Breininger z perspektywy autofikcji.” Przegląd Rusycystyczny, no. 3, 2020: 71– 80 [Stryjakowska, Anna. “Powieść ‘в Советском Союзе не было аддерола’ Olgi Breininger z perspektywy autofikcji.” Przegląd Rusycystyczny, № 3, 2020: 71–80].

Vasilevich, Yelena. “Osobennosti ekzistentsial’nogo soznaniya v romane O. Breyninger ‘В Советском Союзе не было аддерола’.” Norwegian Journal of development of the International Science, no. 39, 2020: 22–27 [Василевич, Елена. “Особенности экзистенциального сознания в романе О. Брейнингер ‘В Советском Союзе не было аддерола’.” Norwegian Journal of development of the International Science, № 39, 2020: 22–27].

Vasilevich, Yelena. “Portret ‘pokoleniya 2000’ v romane Ol’gi Breyninger “v sovetskom soyuze ne bylo adderola.” European Journal of Humanities and Social Sciences, no. 4, 2019: 93–99 [Василевич, Елена. “Портрет ‘поколения 2000’ в романе Ольги Брейнингер ‘в Советском Союзе не было аддерола’.” European Journal of Humanities and Social Sciences, № 4, 2019: 93–99].

Yuzefovich, Galina. “Dmitriy Glukhovskiy stanovitsya bol’shim pisatelem, a Ol’ga Breyninger — nadezhdoy russkoy literatury.” https://meduza.io/ feature/2017/07/01/dmitriy-gluhovskiy-stanovitsya-bolshim-pisatelem-aolga-breyninger-nadezhdoy-russkoy-literatury. Accessed 10 Jul. 2020 [Юзефович, Галина. “Дмитрий Глуховский становится большим писателем, а Ольга Брейнингер — надеждой русской литературы.” https://meduza.io/feature/2017/07/01/dmitriy-gluhovskiy-stanovitsya-bolshim-pisatelem-aolga-breyninger-nadezhdoy-russkoy-literatury. Дата обращения: 10 июля 2020].


Opublikowane : 2020-12-29


KaźmierczakN. (2020). Obraz pokolenia w twórczości Olgi Breininger (na podstawie powieści В Советском Союзе не было аддерола i cyklu opowiadań „Жизнь на взлет”). Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 30, 101–112. https://doi.org/10.31261/RSL.2020.30.06

Natalia Kaźmierczak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7589-3320
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).