Pokolenie (bez) rewolucji. Świadectwo nacboli


Abstrakt

In this article, the author shows that Eduard Limonov’s social and political activity was directed not only at achieving short-term political goals, but also at educating a new generation of Russians. As the head of the National-Bolshevik Party, he was a “godfather” to young people disappointed by the Russian reality of the 1990s and the early years of the presidency of Vladimir Putin. The testimonies in the collections entitled “Лимонка” в тюрьму and “Лимонка” в войну demonstrate that Limonov ultimately achieved his goal of shaping a generation of ideologists ready to sacrifice for their homeland.


Słowa kluczowe

Limonow; Nazbol generation; National-Bolsheviks; testimonial literature; non-fiction

Anipkin, Mikhail. “Pokoleniye ‘lishnikh lyudey:’ antropologicheskiy portret poslednego sovetskogo pokoleniya.” Neprikosnovennyy zapas, no. 1, 2018, https://magazines.gorky.media/nz/2018/1/pokolenie-lishnih-lyudej.html. Accessed 23 Sep. 2020 [Анипкин, Михаил. “Поколение ‘лишних людей:’ антропологический портрет последнего советского поколения.” Неприкосновенный запас, № 1, 2018, https://magazines.gorky.media/nz/2018/1/pokolenie-lishnih-lyudej.html. Дата обращения: 21 сентября 2020].

Artwińska, Anna, Fidelis, Małgorzata, Mrozik, Agnieszka, Zawadzka, Anna, “Pożytki z ‘pokolenia.’ Dyskusja o ‘pokoleniu’ jako kategorii analitycznej.” Teksty Drugie, no. 1, 2016: 347–366.

Artwińska, Anna, Mrozik, Agnieszka. “O pokoleniach z perspektywy niemieckiej.” Teksty Drugie, no. 1, 2016: 253–263.

Ciarkowska, Anna. “Między doświadczeniem a wydarzeniem. O zobowiązaniach świadka.” Zagadnienia Rodzajów Literackich, vol. 62, z. 1, 2019: 57–66.

Dańda, Aleksander, „Inna Rosja — alternatywne rozwiązania polityczne i przyszłość Rosji według Eduarda Limonowa.” Przegląd Rusycystyczny, no. 4 (140), 2012: 52–71.

Dauksza, Agnieszka. “Świadek: jak się staje, czym jest?” Świadek: jak się staje, czym jest? Ed. Dauksza, Agnieszka, Koprowska, Karolina. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2019.

Dauksza, Agnieszka. “Ustanawianie świadka.” Teksty Drugie, no. 3, 2018: 69–96.

Delaperrière, Maria. “Świadectwo jako problem literacki.” Teksty Drugie, no. 3, 2013: 59–70.

Fenghi, Fabrizio. “Making post-Soviet counterpublics: the aesthetics of ‘Limonka’ and the National-Bolshevik Party.” Nationalities Papers, vol. 45, no. 3, 2017: 182–205.

Kołakowski, Michał. “Wojna oczami ‘nacbola.’ Obraz wojny w zbiorze opowiadań ‘Smrt’ Eduarda Limonowa.” Kultury Wschodniosłowiańskie — Oblicza i Dialog, vol. 9, 2019: 47–57.

Limonov, Eduard. “Chto ya khochu skazat’ o Prilepine.” https://drugros.ru/slovovozhdia/q94vkvpe. Accessed 23 Sep. 2020 [Лимонов, Эдуард. “Что я хочу сказать о Прилепине.” https://drugros.ru/slovo-vozhdia/q94vkvpe. Дата обращения: 23 сентября 2020].

Limonov, Eduard. Drugaya Rossiya. Moskva: Tsentrpoligraf, 2015 [Лимонов, Эдуард. Другая Россия. Москва: Центрполиграф, 2015].

Limonov, Eduard. “Yeshche odin raz o Prilepine.” https://drugros.ru/slovo-vozhdia/eshchio-odin-raz-o-prilepine. Accessed 23 Sep. 2020 [Лимонов, Эдуард. “Еще один раз о Прилепине.” https://drugros.ru/slovo-vozhdia/eshchio-odin-raz-o-prilepine. Дата обращения: 23 сентября 2020].

“Limonka” v tyur’mu. 2000–2011: Sbornik. Ed. Prilepin, Zakhar, Volynets, Aleksey. Moskva: Tsentrpoligraf, 2016 [“Лимонка” в тюрьму. 2000–2011: Сборник. Ред. Прилепин, Захар, Волынец, Алексей. Москва: Центрполиграф, 2016].

“Limonka” v voynu. Ed. Prilepin, Zakhar. Moskva: Algoritm, 2016 [“Лимонка” в войну. Ред. Прилепин, Захар. Москва: Алгоритм, 2016].

Mannheim, Karl. “Problem pokoleń.” Pokolenia albo porządkowanie historii. Transl. Drozdowska-Broering, Izabela, Kałążny, Jerzy, Żytyniec, Rafał. Ed. Orłowski, Hubert. 81–130. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015.

Matyukhin, Andrey. “Radikal’nyye natsional-patrioticheskiye partii Rossii: protsess stanovleniya.” Vestnik MGOU. Seriya: Istoriya i politicheskiye nauki, no. 4, 2015: 172–180 [Матюхин, Андрей. “Радикальные национал-патриотические партии России: процесс становления.” Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки, № 4, 2015: 172–180].

Popov, Nikolay. “Rossiyskiye i amerikanskiye pokoleniya XX veka: otkuda prishli millenialy?” Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskiye i sotsial’nyye peremeny, no. 4, 2018: 309–323 [Попов, Николай. “Российские и американские поколения XX века: откуда пришли миллениалы?” Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены, № 4, 2018: 309–323].

Radayev, Vadim. Millenialy. Kak menyayetsya rossiyskoye obshchestvo. Moskva: Izdatel’skiy dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2020 [Радаев, Вадим. Миллениалы. Как меняется российское общество. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020].

“Rozstrzygnięcie plebiscytu młodzieżowe słowo roku 2019 — komentarz Marka Łazińskiego.” https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/haslo/Rozstrzygniecie-plebiscytu-mlodziezowe-slowo-roku–2019-komentarz-Marka-Lazinskiego;6831654.html. Accessed 19 Sep. 2020.

Sieradzan, Przemysław Jan. Aksamitni terroryści. Narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy “Elipsa,” 2008.

Suchanek, Lucjan. Parias i Heros. Twórczość Eduarda Limonowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.

William, Strauss, Howe, Neil. Generations. The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow and Company, 1991.

“‘Zakhar Prilepin. Uroki russkogo:’ Urok no. 96. Anatomiya geroya: Eduard Limonov.” https://www.youtube.com/watch?v=9RTCD0rq0aU. Accessed 23 Sep. 2020 [“‘Захар Прилепин. Уроки русского:’ Урок № 96. Анатомия героя: Эдуард Лимонов.” https://www.youtube.com/watch?v=9RTCD0rq0aU. Дата обращения: 23 сентября 2020].

Zhakovska, Marta. “Fenomen natsional-bol’shevistskogo dvizheniya: ideologicheskiy, sotsial’nyy i kul’turnyy aspekty.” Istoriya i sovremennost’, no. 1, 2010: 202–222 [Жаковска, Марта. “Феномен национал-большевистского движения: идеологический, социальный и культурный аспекты.” История и современность, no. 1, 2010: 202–222].

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29


KopczackiB. (2020). Pokolenie (bez) rewolucji. Świadectwo nacboli. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 30, 148-170. https://doi.org/10.31261/RSL.2020.30.09

Bartłomiej Kopczacki 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7028-4681
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).