Zaproszenie do nadsyłania tekstów

2020-01-05

Redakcja „Wieków Starych i Nowych” pragnie poinformować, że kompletuje  materiały do tomu 16 (21), 2021.  Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych i recenzji do 30 września 2020  roku.