"Ziemia bez nas da sobie radę. Ale my bez niej nie przetrwamy” Polscy muzycy rockowi jako obrońcy klimatu


Abstrakt

Problem odpowiedzi na działania człowieka, które doprowadziły do zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego i obniżenia jakości ludzkiego życia, nie jest obojętny części polskich muzyków rockowych. Od lat 80. XX wieku podejmują oni tę tematykę w swoich piosenkach, ale także sami starają się żyć proklimatycznie. W artykule przybliżono zarówno wybrane aktywności muzyków, jak i zaproponowane słuchaczom teksty piosenek, które mają pobudzać odbiorców do refleksji nad teraźniejszością i przyszłością Ziemi.


Słowa kluczowe

obrona klimatu; Polska; muzyka rockowa

Bibliografia

Brylewski R., Kryzys w Babilonie. Autobiografia, rozm. R. Księżyk, Kraków 2012.

Budzyński T., Soul Side Story, Poznań 2011.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989—2005, Kraków 2007.

Dyś M., Oczami rockmana. Polska i świat w tekstach polskich twórców rockowych lat 80. i 90. XX wieku, Sosnowiec 2011.

Fic M., Motywy industrii we współczesnej polskiej muzyce rockowej, w: Industria. Konteksty nieoczywiste, t. 2, red. L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2020, s. 85—115.

Gajewski M., Rockiem na całe zło. Boom polskiego rocka w latach 80., Sosnowiec 2011.

Gnoiński L., Republika. Nieustanne tango, Warszawa 2016.

Gotowalska Ż., Zanim pójdę. Długa droga zespołu Happysad, Warszawa 2021.

Grabowski K., Dezerter. Poroniona generacja, Warszawa 2010.

Idzikowska-Czubaj A., Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka, Poznań 2006.

Idzikowska-Czubaj A., Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia, Poznań 2011.

Kazik Staszewski. Idę tam gdzie idę. Autobiografia, rozm. R. Księżyk, wyd. 2, Warszawa 2015.

Konnak „Końjo” P., Gangrena — mój punk rock song, Warszawa 2011.

Koziczyński B., Legenda, „Teraz Rock” 2021, nr 10, s. 48.

Księżyk R., Dzika rzecz. Polska muzyka i transformacja 1989—1993, Wołowiec 2020.

Lipiński T., Bratkowski P., Dziwny, dziwny, dziwny, Warszawa 2015.

Lizut M., Punk Rock Later, Warszawa 2003.

Malejonek „Maleo” D., Urodzony, by się nie bać, Kraków 2016.

Miejski szczur, z Zygmuntem Muńkiem Staszczykiem rozm. L. Gnoiński, „Polityka” 2021, nr 46, s. 43—44.

Pierzchała P., Polska piosenka pop jako tekst w tekście kultury na przykładach z pierwszej dekady XXI wieku, Katowice 2016.

Radykalni, z Budzym, Dzikim, Maleo i Stopą rozm. M. Jakimowicz, Katowice 1997.

Sierka E., Nadgórska-Socha A., Przedmowa, w: Ocena stanu, zagrożenia zasobów i stosowane technologie. The State Assessment, Tesource Threats and Applied Technologies, red. E. Sierka, A. Nadgórska-Socha, Katowice 2017, s. 3—4.

Sipowicz K., Kora, Kora. A planety szaleją, Warszawa 2011.

Weiss W., Kult. Biała księga, czyli wszystko o wszystkich piosenkach, Warszawa 2009.

Wolański A., Słownik terminów muzyki rozrywkowej, Warszawa 2000.

Zieliński P., Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie, Warszawa 2005.

Netografia

https://poznan.naszemiasto.pl/patriotycznie-zakreceni-litza-o-swojej-ojczyznie-w-niebie/ar/c82080014 [dostęp: 11.12.2021].

https://www.polskieradio.pl/10/4758/Artykul/2592457,Folk-Off-30092020-0000 [dostęp: 15.12.2021].

[Wywiad], z Vivian i Robertem Brylewskimi rozm. A. Olędzka, „Wegetariański Świat” 1994, nr 2, dostępne w Internecie: http://www.izrael.art.pl/rozmowy.html [dostęp: 5.11.2021].

Dyskografia

Dawid Podsiadło, Leśna muzyka. Live, czyli na żywo, Warszawa 2021.

Dzieci Kapitana Klossa, Syf Bałtycki, Dębica 2017.

Olaf Deriglasoff, XXX, Skała 2014.

Various Artists, Beats of Freedom. Zew wolności, Warszawa 2010.

Pobierz

Opublikowane : 2022-12-22


FicM. (2022). "Ziemia bez nas da sobie radę. Ale my bez niej nie przetrwamy” Polscy muzycy rockowi jako obrońcy klimatu. Wieki Stare I Nowe, 17(22), 1-23. https://doi.org/10.31261/WSN.2022.22.16

Maciej Fic  maciej.fic@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9292-809X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).