Tom 3 (2003): Wieki Stare i NoweKolejny - trzeci już - tom Wieków starych i nowych, wielotomowego wydawnictwa Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, zawiera 13 artykułów, obejmujących okres od starożytności aż do czasów współczesnych. Wyszły one spod pióra zarówno pracowników Instytutu, jak i historyków z innych ośrodków, akademickich - zarówno polskich, jak i zagranicznych.


CAŁY NUMER