"Zoophilologica" 2(12)/2023 - nabór tekstów do 31 marca

2022-01-11

"Zoophilologica" 2(12)/2023

Weterynaryjna praca socjalna jako nowy obszar teorii i praktyki

Redakcja: Hanna Mamzer, Łucja Lange

 

W tomie planujemy omówić najbardziej aktualne wyzwania i sukcesy weterynaryjnej pracy socjalnej, przedstawiając je w kontekście pojęcia „jednego zdrowia” (one health) – idei nierozerwalnego związku między zdrowiem i dobrostanem ludzi i innych zwierząt, wykorzystując m.in. ramy symbolicznego interakcjonizmu i podejścia interpretacyjnego. Zapraszamy autorki i autorów do nadsyłania tekstów dotyczących następującej tematyki:

 • Relacje terapeutyczne między ludźmi a zwierzętami;
 • Rehabilitacja z udziałem zwierząt;
 • Znaczenie relacji ze zwierzętami dla różnych kategorii ludzi;
 • Zwierzęta i ludzie w obliczu ludzkich kryzysów życiowych;
 • Wsparcie dla zwierząt i jego koszty;
 • Żałoba, trauma i stres związane z relacjami między ludźmi i zwierzętami;
 • Wsparcie dla osób pracujących ze zwierzętami: weterynarzy, techników weterynarii;
 • Przemoc wobec ludzi i jej związek z przemocą wobec zwierząt;
 • Przemoc dzieci wobec zwierząt;
 • Terapie, edukacja, zajęcia z udziałem zwierząt;
 • Pasywne i aktywne role przypisywane zwierzętom w relacjach z ludźmi;
 • Śmierć zwierząt jako trauma, pomoc ludziom w radzeniu sobie z nią.

 Na teksty czekamy do 31 marca 2022. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie przez system OJS.