RECENZENCI

Lista recenzentów:

Agata Bielik-Robson (Instytutu Filozofii i Socjologii PAN/Uniwersytet w Nottingham Anglia)
Adam Bodzioch (Samodzielna Katedra Biosystematyki Uniwersytet Opolski)
Mirela Boncea (West University of Timisoara, Rumunia)
Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN)
Irena Fijałkowska-Janiak (Uniwersytet Gdański)
Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS)
Katarzyna Gadomska (Uniwersytet Śląski)
Teresa Gardocka (Uniwersytet SWPS)
Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)
Wioletta Jedlecka (Uniwersytet Wrocławski)
Honorata Korpikiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Krzysztof Kula (Uniwersytet Śląski)
Krzysztof Loska (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Łastowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Joanna Madloch (Montclair State University, USA)
Izabela Malej (Uniwersytet Wrocławski)
Wojciech Małecki (Uniwersytet Wrocławski)
Maria Nenarokova (Instytut Literatury Światowej im. M. Gorkiego RAN, Rosja)
Bogusław Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski)
Aleksander Posern-Zieliński (UAM/Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu)
Monika Rzeczycka (Uniwersytet Gdański)
Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski)
Adriana Schetz (Uniwersytet Szczeciński)
Danuta Ślęczek-Czakon (Uniwersytet Śląski)
Jadwiga Tarsa (Uniwersytet Opolski)
ks. Alfred Marek Wierzbicki (KUL)
Jarosław Wierzbiński (Uniwersytet Łódzki)
Zbigniew Wróblewski (KUL)

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter rocznika Redakcja powołuje w miarę bieżących potrzeb również recenzentów spoza listy, których nazwiska są następnie umieszczane w danym numerze czasopisma.