PRAWA AUTORSKIE

Złożenie tekstu do Redakcji czasopisma "Zoophilologica" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0)

„Zoophilologica” zezwala czytelnikom na czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, wyszukiwanie i linkowanie do pełnych treści artykułów. Tym samym umożliwiamy pełny, natychmiastowy, nieograniczony terytorialnie, czasowo ani technicznie, otwarty dostęp do wszystkich publikowanych przez siebie treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Redakcja „Zoophilologici” zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (w ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

  • Archiwizacja:

Zawartość czasopisma "Zoophilologica", oprócz własnego archiwum na stronie internetowej http://www.czasopismozoophilologica.us.edu.pl/, jest archiwizowana w następujących bazach danych: BazHum, CEEOL, CEJSH, IC Journal Master LIST, POL-index, oraz w Polskiej Bibliotece Narodowej.