Punktacja MEiN:

40

ISSN: 2719-2687 (Print) ISSN: 2451-3849 (Online) DOI: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies to pierwsze i, jak dotąd, jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej czasopismo naukowe poświęcone szerokim zagadnieniom kulturowym i społecznym w perspektywie human-animal studies. Ukazuje się od 2015 roku w serwisie Open Journal Systems. Od 2021 roku czasopismo przeszło na półroczny cykl wydawniczy. Publikuje artykuły naukowe, monograficzne i przeglądowe oraz recenzje, noty o książkach i sprawozdania badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych, którzy włączają studia nad relacjami ludzi i zwierząt do swojego warsztatu badawczego.

Od piątego wydania informacje na stronie czasopisma ukazują się w pełni w dwóch językach, polskim i angielskim. Obecnie jesteśmy w trakcie aktualizowania informacji w obu językach we wszystkich numerach.

Czasopismo objęte programem ministerialnym  Wsparcie dla czasopism naukowych” (2019–2020).

Od nr 5/2019 czasopismo znajduje się na polskiej liście ministerialnej i obecnie posiada 40 punktów.

Od 2021 roku pismo jest indeksowane na listach ERIH+ i DOAJ.

Od 2022 roku pismo jest indeksowane w bazie Scopus.

 

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 
 

„Zoophilologica” 2/2026: „Zoofolklorystyka” pod red. Mare Kõivy, Tõnna Jonuksa i Siergieja Troickiego – Call for Papers

2024-06-07

Zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do numeru tematycznego 2/2026 pod redakcją gościnną Mare Kõivy, Tõnna Jonuksa i Siergieja Troickiego. Numer ten będzie poświęcony tematowi Zoofolklorystyka. Na zgłoszenia czekamy do końca stycznia 2025 roku. 

Przedłużony termin nadsyłania artykułów do numeru 1/2025: „Zwierzęta w teorii i praktyce politycznej” pod red. Patryka Szaja i Dariusza Gzyry

2024-02-27

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania tekstów do numeru 1/2025 pod redakcją gościnną Patryka Szaja i Dariusza Gzyry został przedłużony do 15 kwietnia 2024 roku. Numer ten będzie poświęcony tematowi Zwierzęta w teorii i praktyce politycznej. Informacje szczegółowe: Call for Papers.

„Zoophilologica” 2/2025: „Bezkręgowce: tremendum et fascinosum” pod red. Magdaleny Kozhevnikovej – Call for Papers

2023-03-26

Zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do numeru tematycznego 1/2025 pod redakcją gościnną Magdaleny Kozhevnikovej. Numer ten będzie poświęcony tematowi Bezkręgowce: tremendum et fascinosum. Na zgłoszenia czekamy do końca października 2024 roku.   • BazHum
  • Biblioteka Narodowa (National Library of Poland)
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • EBSCO
  • IC Journals Master List
  • ERIH+ - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • NUKAT (Union Catalog of Polish Research Libraries)
  • SCOPUS

MEiN
40

ICV
91.41 - 2020 r.