Celem czasopisma „Paidia i Literatura” jest ogląd polskiej oraz obcej literatury dla dzieci i młodzieży z perspektywy współczesnych nurtów w humanistyce, które mogą zostać włączone do teoretycznego i  krytycznego instrumentarium, jakim dysponują badania nad literaturą dla niedorosłych. Artykuły zamieszczane na łamach rocznika podejmują zagadnienia związane nie tylko ze współczesną literaturą/(pop)kulturą dla dzieci i młodzieży, ale również z jej kanonem odczytywanym przede wszystkim przez pryzmat różnorodności stanowisk, jaką proponuje  nowa humanistyka.

Oczekuje się, że tematyka artykułów włączy problematykę związaną z literaturą dla niedorosłych do obszaru współczesnych studiów humanistycznych, w przypadku kanonu rewitalizując jej repertuar edukacyjny, a w przypadku niekanoniczych tekstów, prezentując problemy współczesności, których skala oraz intensywność nie może być zignorowana przez edukację.

Od 2020 roku "Paidia i Literatura" figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2019: 70.17. 

Strona internetowa:  https://www.paidia.us.edu.pl/

Academia.edu, ResearchGate

FB: https://www.facebook.com/paidailiteratura

CEJSH

CEEOL

Autor przesyłając materiały do „PiL” zgadza się na ich licencjonowanie na podstawie Międzynarodowej Licencji Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0).

 

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ISSN: 2719-4167 (Online)


 
 


  • Academia.edu
  • CEEOL
  • CEJSH
  • ERIH Plus
  • Index Copernicus
  • ResearchGate