PPK w wykazie czasopism punktowanych oraz w bazach danych

2021-12-02

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku oceny przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2023 roku, Problemy Prawa Karnego uzyskały 40 punktów parametrycznych (poz. 32503). Od 2021 roku Problemy Prawa Karnego są także indeksowane w bazie DOAJ (Directory of Open Access Journals; strona czasopisma jest dostępna tutaj) oraz w bazie ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences; link do profilu tutaj).

Począwszy od t. 5 nr 1 (2021) w Problemach Prawa Karnego istnieje możliwość publikacji materiałów także w języku angielskim. 

Wszystkie numery PPK na licencji CC

2021-05-24

Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons. Numery archiwalne (2017-2018), pierwotnie opublikowane w innej wersji, decyzją Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z 2019 r. zostały także opublikowane na licencji Creative Commons.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.