"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (SSHT) są periodykiem naukowym związanym z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zgodnie z tytułem czasopisma publikowane są w nim prace z zakresu historii oraz teologii. Przedstawiana problematyka historyczna ograniczona jest do szeroko rozumianej historii Śląska, a nie tylko Kościoła na Śląsku, oraz losów ludności, która obecnie zamieszkuje tereny Śląska. Obszar teologii ujmowany jest w czasopiśmie szeroko. Obejmuje on zarówno tradycyjny kanon subdyscyplin teologicznych, jak i zagadnienia z pogranicza teologii i innych dyscyplin naukowych. W ten sposób promowane są badania interdyscyplinarne, dotyczące spotkania teologii z filozofią, naukami społecznymi, a także z naukami ścisłymi czy wreszcie, w szerszym pojęciu, z różnymi obszarami kultury.

ISSN: 0137-3447 (Print) ISSN: 0137-3447 (Online)


 
 


  • PBN
  • BazHUM
  • CEEOL