"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" są periodykiem naukowym związanym z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zgodnie z tytułem czasopisma publikowane są w nim prace z zakresu historii oraz teologii. Przy tym przedstawiana problematyka historyczna ograniczona jest do historii Śląska (nie tylko Kościoła na Śląsku) i losów ludności, która obecnie zamieszkuje tereny Śląska. Obszar teologii ujmowany jest tu szeroko. Obejmuje on zarówno zwykły kanon dziedzin teologicznych, jak i wszelkie zagadnienia z pogranicza teologii i innych dyscyplin. W ten sposób promowane są badania interdyscyplinarne, dotyczące spotkania teologii z filozofią, naukami społecznymi, także naukami ścisłymi czy wreszcie, w szerszym pojęciu, z różnymi obszarami kultury.

ISSN: 0137-3447 (Print) ISSN: 0137-3447 (Online)


 
 


  • PBN
  • BazHUM
  • CEEOL