"Z dziejów prawa" są wydawnictwem ciągłym, wydawanym jako rocznik. Publikowane są w nim historyczno-prawne artykuły naukowe, podlegające procesowi recenzyjnemu, a także materiały źródłowe i recenzje. Założone zostało w 1996 roku przez wieloletniego kierownika Katedry Historii Prawa WPiA UŚ prof. dr. hab. Adama Lityńskiego.

Od 2020 roku czasopismo "Z Dziejów Prawa" figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2019: 59.83. 

ISSN: 1898-6986 (Print) ISSN: 2353-9879 (Online)


 
 


  • CEEOL
  • Index Copernicus
  • CEJSH
  • ŚBC
  • PBN/POL-Index

MNISW
11

ICV
52.97