Zespół redakcyjnyKOLEGIUM REDAKCYJNE: 
Redaktor naczelny:  Leszek Małczak, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

orcid  Academia Researchgate Google Scholar   Croatica

Zastępczyni redaktora naczelnego: Marta Buczek, dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Sekretarz redakcji: Monika Gawlak, dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Członkowie redakcji: Bożena Tokarz, profesor emeritus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katarzyna Majdzik-Papić, dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 RADA PROGRAMOWA (NAUKOWA)

Przewodnicząca Rady Naukowej, Bożena Tokarz, profesor emeritus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Balcerzan Edward, profesor emeritus, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Polska
Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara, dr hab. prof IBL PAN,  Instytut Badań Literackich PAN, Polska
Bunjak Petar, red. prof. dr., Uniwersytet w Belgradzie, Serbia
Czerwiński Maciej, dr hab.,  Uniwersytet Jagielloński, Polska
Đurđica Čilić Škeljo, dr. sc. doc., Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja
Fast Piotr, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Jež Nikolaj, izr. prof. dr.,  Uniwersytet w Lublanie, Słowenia
Kovač Zvonko, red. prof. dr. sc. , Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja
Mala Eva, prof. PhDr., CSc.,  Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
Osadnik Wacław M., prof. Dr., Uniwersytet Alberty, Kanada
Ožbot Currie Martina, red. prof. dr., Uniwersytet w Lublanie, Słowenia
Pająk Patrycjusz, dr hab.,
Uniwersytet Warszawski, Polska
Pavlović Cvijeta, red. prof. dr. sc., Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja
Pospišil Ivo, prof. PhDr. DrSc., Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy
Skwara Marta, prof. dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Polska
Smolej Tone, red. prof. dr., Uniwersytet w Lublanie, Słowenia
Tabakowska Elżbieta, prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska
Танушевска Лидија (Tanuševska Lidija), dr.sc.doc., Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia
Zarek Józef, dr hab.
, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 REDAKTORZY JĘZYKOWI: 
mgr Barbara Jagoda, mgr Magdalena Kopeć (redaktor językowy, Polska), w latach 2009-2015 mgr Barbara Todos-Burny
redaktor w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego
Joanna Mleczko, dr hab. prof. UŚ., (redaktor językowy, Bułgaria)
mgr Srđan Papić (redaktor językowy, Serbia)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
mgr Elena Micevska (redaktor językowy, Macedonia)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
mgr Marijana Roščić (redaktor językowy, Chorwacja), mgr Ivana Čagalj (2018-2020), mgr Petra Gverić Katana (2014-2017), mgr Robert Bebek (2013), mgr Ivana Fakac (2013)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
mgr Karolina Dohnalová (redaktor językowy, Czechy), mgr Radek Jeřábek (2013-2016)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
Miroslava Kyseľová, PhD. (redaktor językowy, Słowacja), Andrea Goótšová, PhD. (2013-2016)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
mgr Tina Jugović (redaktor językowy, Słowenia)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
Eric Starnes (redaktor językowy, Stany Zjednoczone)
Redaktorzy naukowi poszczególnych tomów i numerów:
Tom 1-7 (2009-2016)- Bożena Tokarz
Tom 8.1 (2017) – Monika Gawlak
Tom 8.2 (2017) – Leszek Małczak
Tom 9.1 (2018) – Katarzyna Majdzik
Tom 9.2 (2019) – Katarzyna Majdzik
Tom 9.3 (2019) – Marta Buczek
Tom 10.1 (2020) - Leszek Małczak
Tom 10.2 (2020) - Monika Gawlak
Tom 11.1 (2021) - Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Leszek Małczak