Komentarz do Bibliografii przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2015 rokuAbstrakt

A commentary on the Bibliography of Slovak literary translations in Poland in 2015

The author of the article considers the latest translations of Slovak literature in Poland in 2015. Among very well -known and valued Slovak authors whose translations have been published recently are contemporary and modern authors of the younger generation (Pavol Rankov, Peter Krištúfek, Maroš Krajňak, Jana Beňova) and the older generation (Pavel Vilikovský, Daniela Kapitaňová). Their books were very well received by Polish recipients and it occurs that Slovak literature in Poland is read with steadily growing interest. The article concerns  Polish translations of Slovak poetry as well. The survey shows a decreasing number of translations of this kind of literature. In 2015 only three small anthologies of poetry were published. In this way, Slovak poetry was represented by a few local poets (Radovan Brenkus and Pavol Hudák).

Key words:  Slovak literature, Slovak literature in Poland, translation, literary translation, Pavol Rankov, Peter Krištúfek, Maroš Krajňak, Jana Beňova, Radovan Brenkus, Pavol Hudák


Barborík V.: Slovenská próza v roku 2005: produkcia — tendencie — diela. W: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006. Red. Ľ. Smolazová. Bratislava, Ars Poetica — Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007, s. 15—17.

Białkowski T.: Jana Beňová „Café Hiena” (Plan odprowadzania). Dostępne w Internecie: http://tomaszbialkowski.blogspot.com/2015/03/jana‑benova‑cafe‑hiena‑plan.html.

Bourdieu P.: Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Tłum. A. Zawadzki. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2001.

Buczek M.: Słowacki klimat Europy Środkowej w Polsce. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2015, t. 6, cz. 2, s. 155—166.

Czechowicz J.: „Café Hiena” Jana Beňová. Dostępne w Internecie: http://krytycznymokiem.blogspot.com/2015/03/cafe‑hiena‑jana‑benova.html.

Czechowicz J.: Prawdziwy człowiek, prawdziwy system. Dostępne w Internecie: http://krytycznymokiem.blogspot.com/2015/12/opowiesc‑o‑rzeczywistym‑czowieku‑pavel.html.

Darska B.: Miłość, która niszczy (P. Rankov: Matki). Dostępne w Internecie: http://bernadettadarska.blogspot.hu/2015/06/miosc‑ktora‑niszczy‑p‑rankov‑matki.html.

Even‑Zohar I.: Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim. W: Współczesne teorie przekładu. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków, Wydawnictwo Znak, 2009, s. 197.

Fąfara B.: „Matki” kunsztownym traktatem o macierzyństwie. Dostępne w Internecie: http://www.wywrota.pl/ksiazka/28054‑matki‑p‑rankova‑kunsztownym‑traktatem‑o‑.html.

Fijał D.: U Rankova najważniejszy jest człowiek. Dostępne w Internecie: http://dofi.com.pl/matkipavol‑rankov‑2/.

Ha!Artoons. Wróbel rysuje książki (7): Pavol Rankov Matki. „Ha!Art”. Dostępne w Internecie: http://ha.art.pl/prezentacje/komiks/4645‑ha‑artoons‑wrobel‑rysuje‑ksiazki‑7‑pavol‑rankov-matki.

http://tezeusz.pl/276726,vilikovsky‑pavel‑okrutny‑maszynista.html.

Iwasiów S.: Jadę z rosyjskiej niewoli, nie rozumiecie? Wojna, pamięć i losy kobiet w powieści Pavla Rankova „Matki”. Dostępne w Internecie: http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=277&artykul=5083&kat=1.

Jankowicz G., Marecki P., Palęcka A., Sowa J., Warczok T.: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań. Kraków, Korporacja Ha!art, 2014.

Kęczkowska B.: Pavol Rankov „Matki”. „Wysokie Obcasy Extra” sierpień 2015.

Kowal M.: Głupota nie boli czyli „Opowieść o rzeczywistym człowieku” Pavla Vilikovskiego. Dostępne w Internecie: http://www.zaczytanamama.pl/2015/08/gupota‑nie‑boli‑czyli-opowiesc‑o.html.

Krakowiak M.: Historia mówiona i wydarzona, czyli recenzja książki „Matki” Pavola Rankova. Dostępne w Internecie: http://www.panoramakultur.eu/repro/?q=pl/node/1493.

Kraszewski A.: Matki. Dostępne w Internecie: http://recenzjeksiazek.natemat.pl/144467,matki.

Kraszewski A.: Opowieść o rzeczywistym człowieku. Dostępne w Internecie: http://recenzjeksiazek.natemat.pl/151369,opowiesc‑o‑rzeczywistym‑czlowieku.

Krištúfek P.: Dom głuchego. Dostępne w Internecie: http://www.ecs.gda.pl/title,Biezaca_edycja_konkursu,pid,727.html.

Kubów S.: Historia współczesna: książka, której czytanie boli. Dostępne w Internecie: http://stefankubow.blogspot.com/2015/09/historia‑wspolczesna‑ksiazka‑ktorej.html?spref=fb.

Matki. Pavol Rankov. Dostępne w Internecie: http://aleksandrowemysli.blogspot.com/2015/09/matki‑pavol‑rankov.html.

Matki. Pavol Rankov. Recenzja. Dostępne w Internecie: http://godsavethebook.blogspot.com/2015/07/matki‑pavol‑rankov.html.

Nawrocki W., Sierny T.: Czeska i słowacka literatura w Polsce w latach 1945—1980. Dzieje recepcji i bibliografia. Katowice, Śląsk, 1983.

Nie można przejść obojętnie obok Matek. Dostępne w Internecie: http://czytelnia‑molaksiazkowego.blogspot.com/2015/07/pavol‑rankov‑matki.html.

O macierzyństwie w sytuacji granicznej. Pavol Rankov — Matki. Dostępne w Internecie: http://czytelniczy.blogspot.com/2015/09/o‑macierzynstwie‑w‑sytuacji‑granicznej.html.

Oniryczna Entropia. http://news.o.pl/2015/08/03/entropia‑maros‑krajnak‑ksiazkowe‑klimaty/#.

Pavel Vilikovský „Opowieść o rzeczywistym człowieku”. Dostępne w Internecie: http://www.owcazksiazka.pl/2015/09/opowiesc‑o‑rzeczywistym‑czowieku‑pavel.html.

Pavel Vilikovský „Opowieść o rzeczywistym człowieku”. Dostępne w Internecie: http://czytelniamola‑ksiazkowego.blogspot.com/2015/09/pavel‑vilikovsky‑opowiesc‑o‑czowieku.html.

Pavel Vilikovský „Opowieść o rzeczywistym człowieku”. Dostępne w Internecie: http://ksiazki‑dopoduszki.blogspot.com/2015/08/pavel‑vilikovsky‑opowiesc‑o.html.

Pavol Rankov: Matki. Recenzja. Dostępne w Internecie: http://ksiazki‑do‑poduszki.blogspot.com/2015/07/pavol‑rankov‑matki.html.

Polok D.: Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej) Pavol Rankov. Dostępne w Internecie: http://domizzz.blogspot.hu/2015/05/zdarzyo‑sie‑pierwszego‑wrzesnia‑albo.html.

Po trupach za macierzyństwem — „Matki” Pavol Rankov. Dostępne w Internecie: http://literackieskarby.blogspot.com/2015/07/po‑trupach‑za‑macierzynstwem‑matki.html.

Poznański P.: Cienkie ściany. Jana Beňová „Café Hiena” (Plan odprowadzania). Dostępne w Internecie: https://zupelnieinnaopowiesc.com/2016/04/10/cienkie‑sciany‑jana‑benova‑cafehiena‑plan‑odprowadzania/.

Przekleństwa naiwności — „Opowieść o rzeczywistym człowieku” Pavel Vilikovský. Dostępne w Internecie: http://literackie‑skarby.blogspot.com/2015/08/przeklenstwa‑naiwnosci-opowiesc‑o.html.

Pypłacz S.: Opowieść o rzeczywistym człowieku. Dostępne w Internecie: sebastianpyplacz.pl/opowiesc‑o‑rzeczywistym-czlowieku/.

Schefs M.: Pozdrowienia ze środka nicości. (M. Krajňak: Entropia). „Nowe Książki” 2016,nr 3.

Vilikovsk ý P.: [Recenzja z okładki książki]. W: S. Ta le: Kniha o cintoríne. Vyd. 4. Banská Bystrica, Koloman Kertész Bagala L.C.A., 2005.

Waligórski M.: [Recenzja z okładki]. W: D. K apit á ňová: Samka Tale księga o cmentarzu. Tłum. I. Zając, M. Waligórski. Sejny, Pogranicze, 2015.

Żelazińska A.: Więcej krwi niż mleka. Recenzja książki: Pavol Rankov „Matki”. „Polityka Cyfrowa” 18.08.2015.

Žilka T.: Postkolonializm pod postacią postmodernizmu w literaturze słowackiej. „Porównania” 2009, nr 6, s. 128.

Pobierz


BuczekM. (1). Komentarz do Bibliografii przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2015 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 7(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6721

Marta Buczek  buczek.marta@interia.pl
Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).