Tekst i paratekst: recepcija Witolda Gombrowicza u HrvatskojAbstrakt

Text and Paratext: The Reception of Witold Gombrowicz in Croatia

From the year 2000 onwards, the number of works by Witold Gombrowicz translated into Croatian has decisively increased. The above is followed by a plethora of critical articles: features, commentaries, reviews, academic research articles, etc. The present article focuses on the issue of correspondence between the literary text and its paratext(s) in the target language culture, their potential interdependence, and their consequent impact on the reception of Gombrowicz’s work and the writer’s image. The analysis considers the factors contributing to Gombrowicz’s growing presence in Croatian cultural discourse.

Keywords: Witold Gombrowicz, Croatian reception, paratext, translations, culture reception


Bielecki M., 2004: Literatura i lektura. O metaliterackich i metatekstowych poglądach Witolda Gombrowicza. Kraków, Universitas.

Butković L., [online]: O beštijama i ljudima. Dostupno na: http://booksa.hr/kolumne/zacitavanje/gombrowicz-bestijarij [pristupljeno: 19.08.2017].

Debord G., 2003: Društvo spektakla. A. Golijanin, prev. Beograd. Dostupno na: https://anarhisticka-biblioteka.net/library/guy-debord-drustvo-spektakla [pristupljeno: 5.07.2017].

Duhaček G., [online]: Od zanimljivih domaćih krimića do skandinavskog hita. Dostupno na: https://www.tportal.hr/kultura/clanak/od-zanimljivih-domacih-krimica-do-skandinavskog-hita-20160325 [pristupljeno: 3.08.2017].

Foucault M., 1998: Aesthetics, Method and Epistemology. J.D. Faubion, ed. R. Hurley et al., transl. New York, The New Press.

Genette G., 2009: Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge, Cambridge University Press.

Gombrowicz W., 1991: Trans-Atlantik (ulomak iz romana). Z. Malić, uvodna bilješka i prijevod. „Treći program Hrvatskog radija“, br. 34, str. 195—200.

Ivanišević I., 2016: Poljski Stoner. „Slobodna Dalmacija“, 6.06. Dostupno na: http://www.slobodnadalmacija.hr/stil/putovanja/clanak/id/314859/poljskistoner [pristupljeno: 1.08.2017].

Jarzębski J., 2001: Podglądanie Gombrowicza. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Jergović M., [online]: Dug samoće. Dostupno na: https://www.jergovic.com/subotnja-matineja/dug-samoce/ [pristupljeno: 20.08.2017].

Jergović M., [online]: Esej o ocu. Dostupno na: http://www.autograf.hr/esej-oocu-zasto-nema-a-trebalo-bi-biti-kolektivne-odgovornosti/ [pristupljeno: 20.8.2017].

Jergović M., [online]: Libelula i ja. Dostupno na https://www.jergovic.com/subotnja-matineja/viktor-vidalibelula-i-ja/ [pristupljeno: 20.08.2017].

Lukić D., 2009: Drama ratne traume. Zagreb, Meandar.

Malić Z., 2004: Gombrowicziana. Priredila Dragica Malić. Zagreb, Hrvatsko filološko društvo. Biblioteka „Književna smotra“.

Nikolić S., 2005: Trans-Gombrowicz Express. „Zarez“, 159—160.

Pellat V., 2013: Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation. Cambridge, Cambridge Scolars Publishing.

Skibińska E., red., 2004: Gombrowicz i tłumacze. Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem.

Stojanović B., 2013: Polonica u Srbiji. Bibliografija posebnih izdanja (1848—2013). Beograd, Slavističko društvo Srbije, str. 8. Dostupno na: http://www.slavistickodru stvo.org.rs/pdf_dokumenti/BS_POLONICA [pristupljeno: 1.07.2017].

Šodan D., [online]: Popravak karme. Dostupno na: http://www.hrvatskiplus.org/utjeha_kaosa/damir_sodan.html [pristupljeno: 5.07.2017].

Tokarz B., 2012: Gombrowicz w Słowenii: ramy interpretacyjne czasu i przestrzeni kulturowej. „Przekłady Literatur Słowiańskich“, t. 3, cz. 1, str. 234—251.

Pobierz


Gverić KatanaP. (1). Tekst i paratekst: recepcija Witolda Gombrowicza u Hrvatskoj. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7019

Petra Gverić Katana  petra.gveric@gmail.com
University of Silesia in Katowice Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.