Podwójne życie tłumacza


Abstrakt

Translator’s Double Life

The manner of functioning of South Slavic literature translators in the social field is presented in the article as a case of “multiplied social participation”, participation in the “game”, which they treat as an incentive for cultural, intellectual and moral development in the individual and social dimension. Methodological considerations on the translation presented in the article are based on the concepts of Barnard Lahire, Pierre Bourdieu, and Roger Caillois.

KEY WORDS: Bernard Lahire, Pierre Bourdieu, literary field, game, Roger Caillois, literary translation


Bachtin M., 1970: Problemy poetyki Dostojewskiego. N. Modzelewska, tłum. Warszawa, PIW.

Balcerzan E., Rajewska E., wyb. i oprac., 2007: Pisarze polscy o sztuce przekładu: 1440—2005. Antologia. [Wyd. 2 poszerz.]. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.

Barthes R., 1997: Przyjemność tekstu. A. Lewańska, tłum. Warszawa, Wydawnictwo KR.

Bourdieu P., 2006: Medytacje pascaliańskie. K. Wakar, tłum. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Bourdieu P., 2007: Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego. A. Zawadzki, tłum. Kraków, Universitas.

Bourdieu P., 2009: Rozum praktyczny. M. Falski, tłum. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brzostowska-Tereszkiewicz T., 2012: Parnasistowski model przekładu literackiego. W: P. Fast, W.M. Osadnik, red.: Wielcy tłumacze. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.

Caillois R., 1997: Gry i ludzie. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, tłum. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen.

Dedecius K., 1974: Notatnik tłumacza. J. Prokop, tłum. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

English J.F., 2013: Ekonomia prestiżu: nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej. P. Czapliński, Ł. Zaremba, tłum. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury.

Jarniewicz J., 2012: Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim. Kraków, Znak.

Kozak J., 2009: Przekład literacki jako metafora. Między logos i lexis. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lahire B., 2015: Podwójne życie tłumacza. W: G. Jankowicz, M. Tabaczyński, red.: Socjologia literatury. Antologia. Kraków, Korporacja Ha!art.

Mańczyk Ł., 2014: Biserka. Kraków, Universitas.

Tokarz B., 2006: Model przekładu a stereotyp płci. W: P. Fast, red.: Płeć w przekładzie. Katowice, Wydawnictwo Śląsk — Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.

Tokarz B., 2010: Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu literackiego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pobierz


GawlakM. (1). Podwójne życie tłumacza. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1). https://doi.org/10.31261/PLS.2018.09.01.04

Monika Gawlak  monika.gawlak@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice 
Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.