<i>Pinocchio in Emojitaliano</i>. Przekład eksperymentalny w kulturze zwrotu wizualnego i performatywnego


Abstrakt

Pinocchio in Emojitaliano. The Experimental Translation in the Culture of Visual and Performative Turn

The article discusses the experimental translation of the classic of children’s literature — Pinocchio (La storia di un burattino) by Carlo Collodi — from Italian into an artificially created language of the emoji signs. The translation was dicussed in the context of other translations of literature into emoji sings and experimental translation in general. This originally new-media translation illustrates the cultural transformations of modernity and can be understood as an expression of the iconic (visual) and performative turn in the humanities.


KEY WORDS: Pinocchio, Carlo Collodi, experimental translation, intersemiotic translation, iconic turn, performative turn


Balcerzan E., 2011: Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki. [Wyd. 3]. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM .

Brzostowska-Tereszkiewicz T., 2014: Kolaż, centon, ready-made jako techniki translatorskie. W: P. Fast, red.: Strategie translatorskie od modernizmu do (post)-postmodernizmu. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.

Brzostowska-Tereszkiewicz T., 2018: Sztuka post-przekładu. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 9, cz. 1, s. 77—97.

Celiński P., 2005: Wyzwania hipertekstu — granice nieograniczonego. W: M. Ostrowicki, red.: Estetyka wirtualności. Kraków, Universitas.

Chiusaroli F., 2017: Tradurre „Pinocchio” in „Emojitaliano”. W: Pinocchio in Emojitaliano. F. Chiusaroli, J. Monti, F. Sangati, tłum. Sesto Fiorentino, „apice libri”, s. 5—18.

Domańska E., 2007: „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce. „Teksty Drugie”, nr 5, s. 48—61.

Eco U., 1996: Nieobecna struktura. A. Weinsberg, P. Bravo, tłum. Warszawa, KR.

Grochowski G., 2006: Na styku kodów. O literackich użyciach znaków ikonicznych. „Teksty Drugie”, nr 4, s. 47—71.

Majdzik K., 2009: Tłumacz-bricoleur (o polskim przekładzie „Ministerstwa Bólu” Dubravki Ugrešić). W: P. Fast, A. Świeściak, red.: Sztuka przekładu — interpretacje. Katowice, Wydawnictwo Śląsk — Częstochowa.

Mayenowa M.R., 1973: Porównanie niektórych możliwości tekstów słownych i wizualnych ikonicznych. W: M. R. Mayenowa, red.: Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII międzynarodowemu kongresowi slawistów. Wrocław, Ossolineum, s. 48.

Pawlicka U., 2012: (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka. Kraków, Korporacja Ha!art.

Sendyka R., 2012: Poetyki wizualności. W: T. Walas, R. Nycz, red.: Kulturowa teoria literatury 2. Kraków, Universitas, s. 137—184.

Szczęsna E., 2018: Cyfrowa semiopoetyka. Warszawa, IBL PAN .

Tabakowska E., 2003: Ikoniczność: podobieństwo i „tertium comparationis”. „Przestrzenie Teorii”, nr 2, s. 103—118.

Wysłouch S., 1994: Literatura a sztuki wizualne. Warszawa, PWN.

Zeidler-Janiszewska A., [online]: O tzw. zwrocie ikonicznym we współczesnej humanistyce. Kilka uwag wstępnych. „Dyskurs”, nr 4, s. 151. Dostępne w Internecie: http://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/AnnaZeidlerJaniszewska.pdf [dostęp: 7.07.2018].

Zeidler-Janiszewska A., 2006: Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze. „Teksty Drugie”, nr 4, s. 9—30.

Źródła internetowe

[hasła:] house, waving hand, arrow. W: Emojipedia. Dostępne w Internecie: emojipedia.org [dostęp: 7.07.2018].

[hasło] Emoji. W: Wikipedia. Dostępne w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Emoji [dostęp: 8.07.2018].

Author Translates All of ‚Alice in Wonderland’ into Emojis [wywiad]. Dostępne w Internecie: https://creators.vice.com/en_us/article/ez5vd4/author-translates-all-of-alice-in-wonderland-into-emojis [dostęp: 7.07.2018].

http://carlagannis.com/blog/prints/gardenofemojidelights/ [dostęp: 7.07.2018].

http://emojipoems.tumblr.com/page/3 [dostęp: 7.07.2018].

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015 [dostęp: 7.07.2018].

https://gadzetomania.pl/57421,emoji-nowy-jezyk-internetu-pismo-obrazkowewystepuje-w-polowie-komentarzy [dostęp: 5.07.2018].

https://joehale.bigcartel.com/products [dostęp: 7.07.2018].

http://lifehacking.pl/slownik-znaczenie-emoji/ [dostęp: 8.07.2018].

https://mobirank.pl/2018/05/01/kolekcja-176-oryginalnych-emoji-w-jednejksiazce/ [dostęp: 7.07.2018].

http://www.unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html?utm_source= mobirank.pl&utm_medium=artykul&utm_campaign=lista-emoji [dostęp: 8.07.2018].

https://www.iol.co.za/sunday-tribune/lifestyle/instagram-plan-to-decodeemoji-1860569 [dostęp: 5.07.2018].

https://www.polityka.pl/galerie/1677752,1,21-emotikonow-ktorych-uzywamyniezgodnie-z-ich-znaczeniem.read [dostęp: 8.07.2018].

Isaac M., [online]: The Rise of Emoji on Instagram is Causing Language Repercussions. Dostępne w Internecie: https://bits.blogs.nytimes.com/2015/05/01/the-rise-of-emoji-on-instagram-is-causing-language-repercussions/ [dostęp: 7.07.2018].

Spiegelman N., Rankin-Gee R., 18.08.2017 [online]: Emoji Poetry Contest. Dostępne w Internecie: https://www.theparisreview.org/blog/2017/08/18/emojipoetry/ [dostęp: 7.07.2018].

Shigetaka Kurita: the man who invented emoji. Dostępne w Internecie: https://edition.cnn.com/style/article/emoji-shigetaka-kurita-standards-manual/index.html [dostęp: 7.07.2018].

The Inventor of Emoji on his Famous Creations [wywiad]. Dostępne w Internecie: https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/27/emoji-inventorshigetaka-kurita-moma-new-york-text [dostęp: 7.07.2018].

Pobierz


MajdzikK. (1). <i>Pinocchio in Emojitaliano</i&gt;. Przekład eksperymentalny w kulturze zwrotu wizualnego i performatywnego. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1). https://doi.org/10.31261/PLS.2018.09.01.07

Katarzyna Majdzik  katarzyna.majdzik@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice 
Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.