Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2017 roku

Pobierz

Opublikowane : 2019-10-30


MleczkoJ. (2019). Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2017 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 27-44. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.04

Joanna Mleczko 
University of Silesia in Katowice  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4786-1759

dr hab., językoznawca, starszy wykładowca w Zakładzie Slawistyki Kulturoznawczej w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół etnolingwistyki, słowotwórstwa i frazeologii. Najważniejsze publikacje: Tradycyjny bułgarski obrzęd weselny. Studium etnolingwistyczne (2018), Bułgarskie pieśni łazarskie. Próba systematyzacji pieśni obrzędowych (2002), Z rozwoju słowotwórstwa nazw osób w bułgarskim języku literackim (2005), Bułgarskie frazeologizmy z głównym komponentem somatyzmem wyrażające gniew (2012).


Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.