Kto redagował serię „Избранные стихи русских поэтов” (Wybrane wiersze poetów rosyjskich, 1914)?


Abstrakt

Artykuł poświęcony jest odkryciu redaktora serii “Избран­ные стихи русских поэтов” (Wybrane wiersze poetów rosyjskich, 1914). Seria, na którą składa się pięć tomów, została zredagowana przez terrorystyczną rewolucjonistkę, Ksenię Pamfiłową (1881–1957), członkinię Organizacji Bojowej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów (pseudonim partyjny — Irina), żonę znanego rewolucjonisty Lwa Zilberberga, straconego w Rosji w 1907 r. Po donosie prowokatora Azefa i aresztowaniu grupy, do której należała Pamfiłowa, udało jej się wymknąć z rąk policji i uciec na Zachód. Po tym jak osiadła we włoskiej wiosce rybackiej Cavi di Lavagna, we współpracy z towarzyszami broni, “grupą kompilatorów” (najprawdopodobniej Boris Sawinkow, Andriej Sobol i inni), przygotowała ten zbiór, który ukazał się w stolicy Rosji (w drukarni Michaiła Stasiulewicza).


Słowa kluczowe

Ksenia Pamfiłowa; polityka i sztuka; literatura i terror rewolucyjny; działalność literacka (i literacko-wydawnicza) terrorystów rewolucyjnych

ARCHIVES

GA RF — State Archive of the Russian Federation (Moscow)

ОR RGB — Dept. of Manuscripts of the Russian State Library (Moscow)

XPS Coll. — Xenia Pamfilova Silberberg Collection in the Yad Tabenkin Archives (Ramat Efal, Israel)

XPS Coll.-NA — Xenia Pamfilova Silberberg Collection in kibbutz Naan (Israel)

REFERENCES

Brikhnichev, Iona, ed. Christos v mirovoi poezii. Moskva: Torgovyy Dom “V.I. Znamenskiy i Ko,” 1912 [Брихничев, Иона, cост. Христос в мировой поэзии. Москва: Торговый Дом “В.И. Знаменский и Ко,” 1912].

Khazan, Vladimir. Zhizn’ i tvorchestvo Andreya Sobolya, ili Povest’ o tom, kak vsyo vyshlo naoborot. Sankt Peterburg: Izdatel’stvo imeni N.I. Novikova, Gallina Scripsit, 2015 [Хазан, Владимир. Жизнь и творчество Андрея Соболя, или Повесть о том, как все вышло наоборот. Санкт-Петербург: Издательство имени Н.И. Новикова, Gallina Scripsit, 2015].

Khazan, Vladimir, Janzen, Vladimir. Russian Philosophy in Exile and Eretz Israel, vol. I, part 1: Nikolai Berdyaev and Yehoshua Shor: A Correspondence between Two Corners (1927–1946). Comp. and comment. by Vladimir Khazan and Vladimir Janzen. Introduction to the series and to the vol. by Vladimir Khazan. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 2019.

Khodasevich, Vladislav F. Sobraniye sochineniy v 4-kh tomakh. Moskva: Soglasiye, 1996–1997 [Ходасевич, Владислав Ф. Собрание сочинений в 4-х томах. Москва: Согласие, 1996–1997].

Osorgin, Mikhail. “Mestechko na Riviere.” Posledniye Novosti, no. 5694, October 26, 1936 [Осоргин, Михаил. “Местечко на Ривьере.” Последние новости, № 5694, 26 октября 1936].

Pil’skiy, Petr. “Sud Andreya Sobolya nad soboy.” Segodnya, no. 128 (June 12, 1926) [Пильский, Петр. “Суд Андрея Соболя над собой.” Сегодня, № 128 (12 июня 1926)].

Sobol’, Andrey. “Rostom ne vyshel.” Zavety, no. 5 (May 1914): 19–56 [Соболь, Андрей. “Ростом не вышел.” Заветы, № 5 (май 1914): 19–56].

Sobol’, Andrey. “Nostal’giya.” Golos zhizni. no. 10 (March 4, 1915): 6–9 [Соболь, Андрей. “Ностальгия.” Голос жизни, № 10 (4 марта 1915): 6–9].

Sobol’, Andrey. Rasskazy. Moskva: Severnyye dni, 1915 [Соболь, Андрей. Рассказы. Москва: Северные дни, 1915].

Sobol’, Andrey. “Vskol’z’.” Yevreyskaya zhizn’, no. 33 (August 14, 1916): 37–41 [Соболь, Андрей. “Вскользь.” Еврейская жизнь, № 33 (14 августа 1916): 37–41].

Sobol’, Andrey. “Odesskoye.” Sovremennoye slovo, no. 31 (November 17/30, 1919): 3 [Соболь, Андрей. “Одесское.” Современное слово, № 31 (17/30 ноябрь 1919): 3].

Sobol’, Andrey. Sobraniye sochineniy v 4-kh tomakh. Moskva–Leningrad: Zemlya i fabrika, 1926 [Соболь, Андрей. Собрание сочинений в 4-х томах. Москва–Ленинград: Земля и фабрика, 1926].

Veselovskaya, Anna. Sbornik lyubovnoy liriki XVIII veka. S bibliograficheskimi primechaniyami Anny Veselovskoy i stat’yey Nikolaya Vrangelya “Zhenshchina v russkom iskusstve.” Sankt-Peterburg: Panteon, 1910 [Веселовская,

Анна. Сборник любовной лирики XVIII века. С библиографическими примечаниями Анны Веселовской и статьей Николая Врангеля “Женщина в русском искусстве.” Санкт-Петербург: Пантеон, 1910].

Yakubovich, Petr F. Ed. Russkaya muza. Stikhotvoreniya i kharakteristiki 132 poetov. Sankt-Peterburg: Russkoye bogatstvo, 1907 [Якубович, Петр Ф. Сост. Русская муза. Стихотворения и характеристики 132 поэтов. Санкт-Петербург: Русское богатство, 1907].


Opublikowane : 2022-11-23


KhazanV. (2022). Kto redagował serię „Избранные стихи русских поэтов” (Wybrane wiersze poetów rosyjskich, 1914)?. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, 1-25. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.02

Vladimir Khazan  vladimirkhazan6@gmail.com
Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie  Izrael
https://orcid.org/0000-0002-7937-5790
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).