O czasopiśmie

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” to czasopismo naukowe o profilu etnologiczno-antropologicznym będące forum prezentacji najnowszych badań naukowych dotyczących zjawisk i procesów kulturowych zachodzących lokalnie, regionalnie i globalnie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Wschodniej.  Ponadto publikujemy również prace etnograficzne prezentujące badania terenowe na temat Globalnego Południa (w szczególności Afryki).

 Czasopismo „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” ukazuje się od 1997 roku. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” są wydawane przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” - półrocznik, jest czasopismem „open access”. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” to recenzowane czasopismo elektroniczne/print-on–demand journal.

 Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.

 Zgłoszenia (badania oryginalne – artykuły, rozprawy, materiały z badań terenowych, raporty, recenzje) przyjmowane są w języku polskim, czeskim, słowackim i angielskim.

 Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons. Zeszyty archiwalne, wydane pierwotnie w innej wersji, decyzją Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego zostały wydane także na licencji Creative Commons.

 Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”.