Kontakt

WYDAWCA/THE PUBLISHER

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/University of Silesia Press
e-mail: wydawnictwo@us.edu.pl
numer telefonu/telephone number: +48 (32) 359 20 56
Bankowa 12B
40-007 Katowice
POLSKA/POLAND

https://wydawnictwo.us.edu.pl


Magdalena Szalbot, sekretarz czasopisma/secretary of the journal ''Studia Etnologiczne i Antropologiczne'' magdalena.szalbot@us.edu.pl

University of Silesia in Katowice / Uniwersytet Śląski w Katowicach
Faculty of Humanities / Wydział Humanistyczny
Institute of Culture Studies / Instytutu Nauk o Kulturze

Ewa Cudzich
ewa.cudzich@us.edu.pl

University of Silesia in Katowice / Uniwersytet Śląski w Katowicach
Faculty of Fine Arts and Educational Science / Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn,
woj. śląskie, POLAND
Tel. +48 (33) 854 61 50

Główna osoba do kontaktu

Maciej Kurcz
Redaktor Naczelny
Instytut Nauk o Kulturze
+48 (33) 854 61 50

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism