Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:

dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ
maciej.kurcz@us.edu.pl

Maciej Kurcz, antropolog kulturowy, zastępca dyrektor w Instytucie Nauk o Kulturze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce przemian kulturowych we współczesnej Afryce, zarówno w aspekcie tradycyjnych społeczności wiejskich, jak i  środowisk miejskich tego obszaru. Autor studium Za Trzecią Kataraktą. Życie codzienne wsi północnosudańskiej (2007), będącym  plonem  badań terenowych w północnym Sudanie (w latach 2000-2001  oraz 2003-2004). W 2007 i 2008 roku  prowadził samodzielne prace etnograficzne w południowosudańskiej Dżuby. Owocem tych badań jest książka: Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności i procesu urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie (WUŚ, 2012). Obecnie realizuje etno-archeologiczny projekt badawczy: Soba-serce królestwa Alwy. ORCID: 0000-0002-9505-7311

Sekretarz redakcji

dr Magdalena Szalbot, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bielska 62 43-400 Cieszyn, Poland
magdalena.szalbot@us.edu.pl

Magdalena Szalbot, dr, etnolożka, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, koordynatorka projektu „Ekologia kulturowa – specjalność na kierunku etnologia”; członkini i skarbnik Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Oddział w Cieszynie oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier; członek redakcji rocznika "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". Działalność naukowo-badawcza dotyczy problematyki ludyzmu, antropologii miasta, etniczności, migracji, pogranicza i wielokulturowości. ORCID: 0000-0002-3915-2541

mgr Anna Pilśniak - redaktor wydawniczy (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), anna.pilsniak@us.edu.pl

Anna Pilśniak, redaktor z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, obecnie zatrudniona w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego. Pracowała w Musée d’art et d’histoire du judaïsme w Paryżu. Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowych studiów nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

dr Grzegorz Błahut - redaktor pomocniczy, grzegorz.blahut@us.edu.pl

Grzegorz Błahut, dr, etnolog, antropolog kulturowy, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze. Autor artykułów naukowych z zakresu antropologii miasta, antropologii wizualnej, edukator w zakresie wielokulturowości, współredaktor naukowy interdyscyplinarnej serii wydawniczej „Pedagogika a Etnologia i Antropologia Kulturowa  - Wspólne Obszary Badań”, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Oddział w Cieszynie. ORCID: 0000-0002-0722-3608.

mgr Ewa Kozik – redaktor pomocniczy ewa.a.kozik@us.edu.pl

Ewa Kozik, mgr – etnolożka, religioznawczyni, edukatorka, doktorantka w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim skoncentrowana na problematyce współczesnych mitów medycznych. Opiekunka Koła Naukowego Etnologów, autorka artykułów naukowych. Członkini Towarzystwa Naukowego im. Stanisława Andreskiego, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Oddział w Cieszynie. Działalność naukowo-badawcza dotyczy socjologii wiedzy, filozofii nauki, etnolingwistyki oraz folklorystyki. ORCID:  0000-0003-1129-0536

Rada naukowa czasopisma:

 1. Zygmunt Kłodnicki, dr hab. profesor UŚ (emerytowany), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (Przewodniczący Rady Naukowej „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”).
 2. Gábor Barna, profesor dr hab., Szegedi Tudományegyetem (Uniwersytet w Segedynie/Szeged), Węgry.
 3. Zuzana Beňušková, profesor dr hab., Katedra etnológie a folkloristiky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Katedra Etnologii i Folklorystyki, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze), Słowacja.
 4. Irena Bukowska-Floreńska, profesor dr hab. UŚ (emerytowany), Polska.
 5. Zenon Gajdzica, profesor zw. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 6. Iwona Kabzińska-Stawarz, profesor dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Polska.
 7. Stepan Pavluk, profesor dr hab., Uniwersyet Lwowski, Ukraina.
 8. Aleksander Posern-Zieliński, profesor zw. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, Polska.
 9. Klaus Roth, profesor dr hab., Ludwig-Maximilians-Universität München (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium), Niemcy.
 10. Halina Rusek, profesor zw. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 11. Rastislava Stoličná, profesor dr hab., Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied (Instytut Etnologii i Antropologii Społecznej Słowackiej Akademii Nauk), Słowacja.
 12. Tadeusz Siwek, profesor Rndr., Scc., Ostravska Univerzita v Ostrave (Uniwersytet w Ostrawie), Republika Czeska.
 13. Miroslav Válka, docent dr hab., Masarykova univerzita (Uniwersytet Masaryka), Republika Czeska.
 14. Jiří Woitsch, doktor, Univerzita Karlova v Praze (Uniwersytet Karola w Pradze), Republika Czeska.
 15. Agnieszka Pieńczak - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 16. Marek Rembierz - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 17. Grzegorz Studnicki - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 18. Stanisław Węglarz - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 19. Kinga Czerwińska - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 20. Anna Drożdż - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 21. Petr Janeček - doc. PhDr., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Republika Czeska.
 22. Daniel Drápala -  Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Republika Czeska.
 23. Marcin Brocki - dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Polska.
 24. Petr Lozoviuk - Ph.D., Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie, Republika Czeska.
 25. Letizia Bindi - prof.ssa, University of Molise, Włochy.
 26. Piotr Zawojski - prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 27. Karel C. Innemée - prof., Colleges of the University of Divinity, Australia (https://sac.edu.au/personnel/prof-karel-innemee/).
 28. Katarzyna Marcol - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 29. Małgorzata Rygielska - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, prof. UŚ, Polska.