RECENZENCI

 1. Jan Adamowski, profesor Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 2. Joanna Bar, dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 3. Władysław Baranowski, profesor, Uniwersytet Łódzki
 4. Magdalena Barbaruk, dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 5. Anna Barska, profesor, Uniwersytet Opolski
 6. Klára Brožovičová, dr, Masarykowa Universita
 7. Anna Weronika Brzezińska, dr hab. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 8. Blanka Brzozowska, dr hab. Uniwersytet Łódzki
 9. Wojciech Dohnal, dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 10. Dušan Drljača, dr, Uniwersytet Belgradzki
 11. Bogusław Dziadzia, dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach
 12. Łukasz Fyderek, dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 13. Róża Godula-Węcławowicz, dr hab., Polska Akademia Nauk
 14. Weronika Grozdew-Kołacińska, dr, Polska Akademia Nauk
 15. Marek Haltof, prof, Northern Michigan University w Marquette, (USA)
 16. Renata Hołda, dr, Uniwersytet Jagielloński
 17. Arkadiusz Jełowicki, dr, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 18. Jan Kajfosz, dr hab. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ostrawski
 19. Ryszard Kantor, dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 20. Grażyna E. Karpińska, dr hab., Uniwersytet Łódzki
 21. Krystyna Kossakowska-Jarosz, prof., Uniwersytet Opolski
 22. Eva Krekovičova, dr hab., Slovak Academy of Science, Bratysława
 23. Monika Kujawska, dr hab., Uniwersytet Łódzki
 24. Jiří Langer, dr, Palacký University Olomouc
 25. Ladislav Lenovský, dr hab., University of Saints Cyril and Methodius in Trnava
 26. Silvia Letavajová, dr, University of Constantinus the Philosopher in Nitra
 27. Łukasz Łuczaj, prof., Uniwersytet Rzeszowski
 28. Piotr Majewski, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 29. Anna Malewska-Szałygin, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 30. Anna Malinowska, dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach
 31. Tomasz Michalewski, dr, Uniwersytet Opolski
 32. Halina Mielicka-Pawłowska, prof., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 33. Lech Mróz, prof. Uniwersytet Warszawski
 34. Ignacy Nasalski, dr, Uniwersytet Jagielloński
 35. Anna Niedźwiedź, dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 36. Wojciech Olszewski, dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 37. Marta Osypińska, dr hab., Polska Akademia Nauk
 38. Jacek Jan Pawlik, prof., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 39. Grzegorz Pełczyński, dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 40. Michał Rauszer, dr hab. Uniwersytet Warszawski
 41. Teresa Smolińska, prof., Uniwersytet Opolski
 42. Łukasz Smoluch, dr, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 43. Katarzyna Smyk, dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 44. Ryszard Vorbrich, prof., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 45. Marta Wójcicka, dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 46. Piotr Zańko, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 47. Artur Żywiołek, dr hab., Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie