POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo "Studia Etnologiczne i Antropologiczne" jest wydawane w otwartym dostępie - Open access (zawartość czasopisma jest powszechnie dostępna, bez opłat dla czytelników i autorów).