PRAWA AUTORSKIE

Przekazanie tekstu do Redakcji "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne udostępnienie tekstu na zasadach licencji Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Autorzy zachowują prawa autorskie i wydawnicze do swojego tekstu. Autorzy mają prawo do deponowania opublikowanych wersji swoich prac w wybranych przez siebie serwisach i repozytoriach.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/