Drodzy Czytelnicy,

mamy przyjemność poinformować, że "Studia Etnologiczne i Antropologiczne" zostały przyjęte do bazy DOAJ.

Redakcja "SEiA"

ZMIANY KLIMATU. GLOBALNY PROBLEM, LOKALNE WYZWANIA

2023-11-27

Zmiany klimatu są jednym z najbardziej wymagających wyzwań ludzkości. Antropologia pozwala na obserwowanie i opisywanie tego zjawiska z perspektywy społeczności lokalnych, które dostosowują się do globalnych przemian, w obliczu których człowiek musi zrewidować swoje relacje z naturą i drugim człowiekiem.

Przykłady obszarów badawczych: ekologia kulturowa, aktywizm klimatyczny, dyskurs dotyczący zmian klimatu, społeczne doświadczanie zmian klimatycznych (np. społeczności miejskich), migracje klimatyczne.

40 punktów

2023-09-27

W związku z opublikowaniem „Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ”Studia Etnologiczne i Antropologiczne"  otrzymały 40 punktów (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych).

 

CFP 2023 / 2: RUINY i KŁOPOTLIWE DZIEDZICTWO

2023-02-06

Ruiny - pozostałości minionych epok - są ucieleśnieniem przeszłości, która „nawiedza” teraźniejszość, rodząc dylematy etyczne wynikające ze sposobów i zakresu upamiętniania reliktów. We współczesnym kontekście ruiny często stają się „problematycznym dziedzictwem”, czyli przeszłością – jak to określiła Sharon Macdonald (2009: 1) – która ma znaczenie, ale jednocześnie z różnych powodów jest kwestionowana i niewygodna, która jest oficjalnie uznana i upamiętniona; jest także problematyczna, ponieważ zakłóca teraźniejszość, powodując m.in. podziały i konflikty społeczne poprzez przywoływanie niepokojących wizji przyszłości. O czym mówią ruiny? Czy pomagają w przekształceniu pozostałych po nich blizn w budulec przyszłości? Jakie przestrzenie można nazwać kłopotliwym dziedzictwem i dlaczego? Celem tego tomu jest stworzenie szerszej interdyscyplinarnej przestrzeni dialogu pomiędzy historią, archeologią, antropologią i innymi dyscyplinami, które interesują się zagadnieniem ruin.

 

 

 

CFP 2023 (1) ZAGROŻONY ŚWIAT?

2022-11-11

Zapraszamy do nadsyłania tekstów dotykających zagadnień różnorodnych ryzyk, z jakimi boryka się współczesna Europa. Celem antropologicznej refleksji nad tym zagadnieniem jest próba odpowiedzi na pytania:  jak nauki społeczne i humanistyczne mogą przyczynić się do łagodzenia stanu utraty poczucia bezpieczeństwa; w jaki sposób mogą pomóc zrozumieć przyczyny powstawania niektórych ryzyk oraz w jakiej kondycji znajdują się współczesne społeczeństwa Europejskie i jak poszczególne ryzyka wpływają na stan ich kultury?

 

CFP 2022/2

2022-04-13

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego przygotowywanego tomu monograficznego "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych" pt.: „Symbole władzy – władza symboli”.

W tym wydaniu chcieliśmy nawiązać do słynnej już książki Jana Kubika “The Power of Symbols Against the Symbols of Power. The Rise of Solidarity and the Fall of State Socialism in Poland” (1994), w której władza polityczna została ukazana jako sztuka posługiwania się symbolami czy reprodukowania narodowych dyskursów. Perspektywę Kubika – w tych niespokojnych czasach – pragnęlibyśmy potraktować jako pretekst do dyskusji nad rolą symboli w zdobywaniu, manifestowaniu, kwestionowaniu władzy tak w czasie, jak w przestrzeni. Zachęcamy zwłaszcza do nadsyłania artykułów dotyczących relacji władzy ze strojem, z pożywieniem, religią, przemocą, politycznymi inscenizacjami czy dziedzictwem kulturowym. 

W projektowanym tomie nie zabraknie także miejsca dla tekstów poświęconych innej tematyce. Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych, sprawozdań, recenzji i komunikatów w języku: polskim, czeskim, słowackim i angielskim. Teksty, przygotowane zgodnie z zaleceniami redakcyjnymi, prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy www.journals.us.edu.pl.

Studia Etnologiczne i Antropologiczne 1/2022

2022-03-17

Redakcja SEiA zapasza do nadsyłania tekstów do publikacji w numerze 1/2022.

Teksty prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy Open Journal System: https://journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/about/submissions.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: seia@us.edu.pl.