Drodzy Czytelnicy,

mamy przyjemność poinformować, że "Studia Etnologiczne i Antropologiczne" zostały przyjęte do bazy DOAJ.

Redakcja "SEiA"

Ethnology without borders - konferencja w Cieszynie

2022-11-22

Podczas kolejnej edycji "Ethnology without borders", która odbyła się na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie w dniach od 18-20 XI 2022 r.,  odbyła się promocja półrocznika "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". Więcej informacji o wydarzeniu oraz fotorelacja - na stronie:

https://www.facebook.com/EthnologyWithoutBorders/

 

Europa zagrożona?

2022-11-14

Europe at risk?

As of 2020, Europe is in a permanent state of emergency. The SARS-CoV-2 coronavirus pandemic has shown how the worst dreams of modern society can come true. The health failure profession and the problems of social isolation have shed new light on other phenomena that determine the state of European cultures. Access to information alongside the spread of false information, the possibility of a multifaceted acquisition of knowledge, and the ever-accelerating progress of post-truth, as well as war, inflation and widespread poverty coupled with technological progress, are just some of the phenomena that characterize Europe in 2022.

To paraphrase the words of Zygmunt Bauman, Europe is under siege, and the widespread anxiety about tomorrow's risks forces an anthropological reflection on the state of culture and contemporary society. How are today's threats different from those with which Europe has struggled in past centuries? False information, social unrest, wars, epidemics and environmental threats in the 21st century changed their face due to the functioning of new media and postmodern changes.

The state of contingency described by Anthony Giddens in The Consequences of Modernity prompts reflection on the condition of generations in the third decade of the 21st century. European societies grew up convinced of the limitless possibilities offered by technology, advances in science, medical advances and universal access to information.

Contemporary threats, revealing the naivety of faith in the unlimited possibilities of man, show how culture satisfies the need for trust and a sense of security. As mentioned earlier, are many of the risks, such as false information, undermining authority, and transforming expert systems and cultural ways of dealing with threats? Do contemporary cultural phenomena respond to the need to face what is beyond us?

We invite you to submit texts on the various risks faced by contemporary Europe. Anthropological reflection on this issue aims to answer the questions: how can social sciences and the humanities contribute to alleviating the loss of a sense of security? How can they help to understand the causes of certain risks and the condition of modern European societies, and how do individual risks affect the state of their culture?

Europa zagrożona?

2022-11-11

Zapraszamy do nadsyłania tekstów dotykających zagadnień różnorodnych ryzyk, z jakimi boryka się współczesna Europa. Celem antropologicznej refleksji nad tym zagadnieniem jest próba odpowiedzi na pytania:  jak nauki społeczne i humanistyczne mogą przyczynić się do łagodzenia stanu utraty poczucia bezpieczeństwa; w jaki sposób mogą pomóc zrozumieć przyczyny powstawania niektórych ryzyk oraz w jakiej kondycji znajdują się współczesne społeczeństwa Europejskie i jak poszczególne ryzyka wpływają na stan ich kultury?

 

CFP 2022/2

2022-04-13

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego przygotowywanego tomu monograficznego "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych" pt.: „Symbole władzy – władza symboli”.

W tym wydaniu chcieliśmy nawiązać do słynnej już książki Jana Kubika “The Power of Symbols Against the Symbols of Power. The Rise of Solidarity and the Fall of State Socialism in Poland” (1994), w której władza polityczna została ukazana jako sztuka posługiwania się symbolami czy reprodukowania narodowych dyskursów. Perspektywę Kubika – w tych niespokojnych czasach – pragnęlibyśmy potraktować jako pretekst do dyskusji nad rolą symboli w zdobywaniu, manifestowaniu, kwestionowaniu władzy tak w czasie, jak w przestrzeni. Zachęcamy zwłaszcza do nadsyłania artykułów dotyczących relacji władzy ze strojem, z pożywieniem, religią, przemocą, politycznymi inscenizacjami czy dziedzictwem kulturowym. 

W projektowanym tomie nie zabraknie także miejsca dla tekstów poświęconych innej tematyce. Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych, sprawozdań, recenzji i komunikatów w języku: polskim, czeskim, słowackim i angielskim. Teksty, przygotowane zgodnie z zaleceniami redakcyjnymi, prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy www.journals.us.edu.pl.

Studia Etnologiczne i Antropologiczne 1/2022

2022-03-17

Redakcja SEiA zapasza do nadsyłania tekstów do publikacji w numerze 1/2022.

Teksty prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy Open Journal System: https://journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/about/submissions.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: seia@us.edu.pl.