CFP 2023 (1) ZAGROŻONY ŚWIAT?

2022-11-11

Od 2020 roku Europa znajduje się w nieustannym poczuciu zagrożenia. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 pokazała, w jaki sposób mogą spełnić się najgorsze obawy współczesnego społeczeństwa. Niewydolna służba zdrowia i problemy wynikające z reżimów sanitarnych choć by skierowały słup światła na liczne fenomeny kulturowe determinujące kondycję życia współczesnego człowieka.

Przyspieszona cyfryzacja sprzężona ze wzrostem zagrożenia ze strony fake newsów; wiedza z gatunku postprawdy, ale także wojny, inflacja i postępujące zubożenie społeczeństwa to  zjawiska charakteryzujące Europę i świat trzeciej dekady XXI wieku.

Parafrazując słowa Zygmunta Baumana: Europa znajduje się w stanie oblężenia, a powszechna utrata poczucia ontologicznego bezpieczeństwa i niepewność jutra skłania do antropologicznej refleksji nad kondycją współczesnego społeczeństwa. Czym dzisiejsze zagrożenia różnią się od tych, z którymi Europa zmagała się w minionych wiekach? Konfabulacje, niepokoje społeczne, wojny, epidemie i zagrożenia ekologiczne w XXI wieku zmieniły swoje oblicze za sprawą nowych mediów, które determinują nasz sposób myślenia i poznawania.

Stan kontyngencji opisany przez Anthony'ego Giddensa w Konsekwencjach nowoczesności (2008) skłania do refleksji nad kondycją pokoleń w trzeciej dekadzie XXI wieku. Społeczeństwa europejskie wyrosły w przekonaniu o nieograniczonych możliwościach, jakie dają technologia, postęp, nauka, a także powszechny dostęp do informacji. Tymczasem, współczesne zagrożenia obnażają naiwność wiary w nieograniczone możliwości człowieka, rynku czy organizacji politycznej, przy jednoczesnej uniwersalnej potrzebie zaufania i poczucia bezpieczeństwa .

Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych różnym zagrożeniom, przed którymi stoi współczesna Europa i świat. Antropologiczna refleksja nad tym zagadnieniem ma na celu dostarczenie odpowiedzi na następujące pytania: jak nauki społeczne i humanistyczne mogą przyczynić się do złagodzenia utraty poczucia bezpieczeństwa? Jak te dziedziny nauki mogą dopomóc w zrozumieniu przyczyn niektórych zagrożeń?

W planowanym tomie zachęcamy szczególnie do refleksji nad następującą wiązką tematów:

 • stan postprawdy i fake news,
 • teorie spiskowe i ich funkcje kulturowe,
 • kulturowe sposoby ochrony bezpieczeństwa ontologicznego,
 • obraz zagrożeń w popkulturze,
 • kulturowe odpowiedzi na wojnę na wschodzie,
 • kryzys służby zdrowia i upadek autorytetów,
 • niepohamowany postęp technologiczny,
 • kryzysy humanitarne i ekologiczne,
 • migracje i uchodźstwo,
 • debata nad definicją płci,
 • koegzystencja ludzkiego i „poza-ludzkiego” świata.

Termin zgłaszania tekstów za pośrednictwem platformy OJS www.journals.us.edu.pl15 marca 2023 roku.