CFP 2023 / 2: RUINY i KŁOPOTLIWE DZIEDZICTWO

2023-02-06

Ruiny - pozostałości minionych epok - są ucieleśnieniem przeszłości, która „nawiedza” teraźniejszość, rodząc dylematy etyczne wynikające ze sposobów i zakresu upamiętniania reliktów. We współczesnym kontekście ruiny często stają się „problematycznym dziedzictwem”, czyli przeszłością – jak to określiła Sharon Macdonald (2009: 1) – która ma znaczenie, ale jednocześnie z różnych powodów jest kwestionowana i niewygodna, która jest oficjalnie uznana i upamiętniona; jest także problematyczna, ponieważ zakłóca teraźniejszość, powodując m.in. podziały i konflikty społeczne poprzez przywoływanie niepokojących wizji przyszłości. O czym mówią ruiny? Czy pomagają w przekształceniu pozostałych po nich blizn w budulec przyszłości? Jakie przestrzenie można nazwać kłopotliwym dziedzictwem i dlaczego? Celem tego tomu jest stworzenie szerszej interdyscyplinarnej przestrzeni dialogu pomiędzy historią, archeologią, antropologią i innymi dyscyplinami, które interesują się zagadnieniem ruin.