20 punktów

2024-02-08

Czasopismo uzyskało 20 punktów w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 5 stycznia 2024 r.