Tom 45 (2009): Studia Politicae Universitatis SilesiensisPrezentowany łączony tom 4–5 to zbiór tekstów, które ze względu na podjętą tematykę zostały pomieszczone w czterech grupach: „Myśl polityczna”, „Systemy polityczne”, „Komunikowanie społeczne” oraz „Stosunki międzynarodowe i integracja europejska”. Jest też dział zawierający „Recenzje i omówienia”.

W dziale „Myśl polityczna” analizie poddano najważniejsze wątki myśli J.J. Rousseau: wolność liberalna, ideał nowego państwa i ideał rewolucji. Rozważania A. de Tocqueville’a o amerykańskiej demokracji oraz problem relacji między wolnością i równością ukazano przez pryzmat opinii polskich autorów. W kolejnym tekście przedstawiono koncepcje człowieka w twórczości T. Manna na przykładzie Czarodziejskiej góry. Inspiracją do powstania następnego artykułu było stanowisko Z. Baumana na temat przyczyn i istoty Holocaustu. Teksty w dziale „Systemy polityczne” przedstawiają determinanty preferencji wyborczych elektoratu PO i PiS, a także wpływ metody dystrybucji mandatów na wyniki wyborcze. Politologia dziennikarstwa i stan badań z tego zakresu w Rosji, a także zagadnienia związane z reklamą społeczną to tematyka tekstów pomieszczonych w kolejnym dziale „Komunikowanie społeczne”. „Stosunki międzynarodowe i integracja europejska” – prezentowane tu artykuły dotyczą kwestii stanowiska Hiszpanii wobec WPZiBUE oraz EPBiO, a także problematyki dylematów integracyjnych UE. Zainteresować może także ujecie problematyki źródeł i przebiegu konfliktu w Darfurze oraz ukazanie roli społeczności międzynarodowej wobec niego. Wspomniane „Recenzje i omówienia” zamykają tom.


Cały numer

Czwórka redakcyjna

Spis treści

Redakcja SPUS
Od Redakcji

Redakcja SPUS
Noty o Autorach

Summary

Redakcja SPUS
Zusammenfassung

Stopka redakcyjna