Tom 1 (2000): Wieki Stare i NoweJednym z podstawowych warunków rozwoju badań naukowych jest możliwość publikowania ich wyników. Często jednak pracownicy nauki skarżą się na obiektywne trudności, spowodowane niedostatkiem periodyków naukowych na rynku wydawniczym. Kierując się tymi spostrzeżeniami, Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podjął próbę częściowego (w skali ogólnopolskiej
niewątpliwie drobnego) wypełnienia tej luki, inicjując powstanie nowego — w zamierzeniu wielotomowego — wydawnictwa, zatytułowanego "Wieki Stare i Nowe".


CAŁY NUMER