OPŁATY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska nie obciążają Autorów kosztami za zgłaszanie tekstów, proces recenzyjny, publikację, archiwizację ani dostęp pełnotekstowy. Źródła finansowania czasopisma stanowią dotacje uczelni. Instytucja finansująca Uniwersytet Śląski w Katowicach.