Kontakt

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
WPiA UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice

Główna osoba do kontaktu

dr Ewa Radecka
Uniwersytet Śląski w Katowicach
(+48) 32-359-12-05

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism