Punktacja MEiN:

40

ISSN: 2451-3431 (Online)

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ) stanowią kontynuację „Prawnych Problemów Górnictwa” (ostatni numer ukazał się w 1995 r.), nad których redakcją czuwali pracownicy Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska. Periodyk adresowany jest do szerokiego kręgu autorów (zarówno do praktyków jak i teoretyków, tak dla doktorantów jak i dla studentów) i odbiorców zainteresowanych przedmiotową tematyką. Głównym kryterium decydującym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma obejmujących szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

- Central and Eastern European Online Library,

- Central European Journal of Social Sciences and Humanities,

- Index Copernicus World of Journals,

- BazHum,

 - Śląskiej Bibliotece Cyfrowej,

- European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences,

- Arianta,

- Google Scholar,

 - ROAD,

- WorldCat,

- NUKAT,

- DOAJ,

- Electronic Journals Library;

- Dimensions;

- Biblioteka Nauki;

- MOST Wiedzy.

- EBSCO

- Ulrich's Periodicals Directory

- EuroPub.

 Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 
 

Aktualna punktacja

2024-01-19

Czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 5 stycznia 2024 r. z przypisaną liczbą – 40 pkt.

PUNKTY

2023-07-18

Miło nam poinformować, że czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zgodnie z Komunikatem Ministra z dnia 17 lipca 2023 r. z przypisaną liczbą – 70 pkt.

PUNKTY

2021-12-02

Z wielką radością informujemy, że czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanych Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 grudnia 2021 r. z przypisaną liczbą 40 punktów. • EBSCO
 • CEEOL
 • CEJSH
 • DOAJ
 • Index Copernicus
 • BazHum
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa
 • ERIH Plus
 • Arianta
 • Google Scholar
 • ROAD
 • EZB
 • Dimensions
 • Biblioteka Nauki
 • MOST Wiedzy

MEiN
40

ICV
ICV 2021: 91,04 ICV 2022: 89.45