WYDAWCA

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polska
NIP: 634-019-71-34
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl

 

Adres wydawnictwa:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice, Polska

Dyrektor Wydawnictwa Beata Klyta

e-mail: wydawnictwo@us.edu.pl

tel. +48 32 359 21 77