PUNKTY

2023-07-18

Miło nam poinformować, że czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zgodnie z Komunikatem Ministra z dnia 17 lipca 2023 r. z przypisaną liczbą – 70 pkt.