Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny:
Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, wojciech.swiatkiewicz@us.edu.pl
Redaktor statystyczny:
Małgorzata Tyrybon, Uniwersytet Śląski w Katowicach, malgorzata.tyrybon@us.edu.pl
Sekretarz Redakcji:
Justyna Kijonka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, justyna.kijonka@us.edu.pl, gss.redakcja@us.,edu.pl