Zgłaszanie tekstów

  1. Przyjmowane są artykuły w języku polskim, angielskim, niemieckim, czeskim i słowackim.
  2. Teksty muszą być oryginalnym dziełem Autora (oświadczenie do pobrania).
  3. Teksty nie mogą być uprzednio publikowane lub równocześnie składane do innych czasopism do recenzji.
  4. Objętość artykułu naukowego powinna wynosić około 40 tys. znaków ze spacjami.
  5. Artykuł powinien być złożony w wersji pełnej i zanonimizowanej. W osobnym pliku przesyłane są dane osobowe Autora, w tym notka biograficzna (do 500 znaków ze spacjami).
  6. Do tekstu artykułu należy dołączyć krótki abstrakt (maks. 700 znaków ze spacjami) w języku oryginału oraz w języku angielskim. Należy również dołączyć abstrakt w języku polskim, jeśli język oryginału jest inny. Tłumaczenie powinno również obejmować tytuł i słowa kluczowe.
  7. Złożenie tekstu do Redakcji „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji "Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Międzynarodowe"CC BY-SA 4.0.