Polityka otwartości

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” są rocznikiem publikowanym w formule Open Access.