Rada Naukowa

Rada Naukowa:
Dieter Bingen, Profesor emeritus, Deutsches Polen-Institut Niemcy
Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski, Polska
Zdzisław Krasnodębski, Universität Bremen, Niemcy
Kazimierz Krzysztofek, Uniwersytet SWPS, Polska
Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska
Michał Lis, Profesor emeritus, Uniwersytet Opolski, Polska
Peter Oliver Loew, Deutsches Polen-Institut, Niemcy
Peter Ondrejkovič, Profesor emeritus, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja
Ewa Palenga-Möllenbeck, Goethe Universität Frankfurt am Main, Niemcy
Andrzej Sadowski, Profesor emeritus, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Andrzej Sakson, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Janusz Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Polska
Paweł Starosta, Uniwersytet Łódzki, Polska
Józef Styk, Profesor emeritus, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Marek Ziółkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Rudolf Žáček, Slezská Univerzita v Opavě, Czechy