Recenzenci

Recenzenci:

Anna  Barska, Uniwersytet Opolski, Polska
Valentin  Behr, Uniwersytet Warszawski, Polska
Małgorzata  Dymnicka, Politechnika Gdańska, Polska
Ewa    Jurczyńska -McCluskey, Profesor emeritus, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,  Polska
Katarzyna  Kajdanek, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Zbigniew  Kurcz, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Anna Kwak, Uniwersytet Warszawski, Polska
Aleksander Lipski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
Irena  Machaj, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Andrzej  Majer, Uniwersytet Łódzki, Polska
Krzysztof  Malicki, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Janusz  Mariański, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, Polska
Wanda Musialik, Politechnika Opolska, Polska
Marian  Niezgoda, Uniwersytet Jagielloński, Polska Adam  Rosół, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Tadeusz Siwek, Ostravská Univerzita, Czechy
Krystyna  Slany, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Marta  Smagacz-Poziemska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
Renata  Suchocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Maria  Szmeja, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska
Anna  Śliz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska  
Ondrej Štefaňak, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja
Danuta  Walczak -Duraj, Profesor emeritus, Uniwersytet Łódzki, Polska
Wielisława  Warzywoda -Kruszyńska, Profesor emeritus, Uniwersytet Łódzki, Polska
Joanna Wyleżałek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska
Sławomir Zaremba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska