Zasady etyczne

Czasopismo „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” przestrzega zasad etycznych zgodnie z  wytycznymi zawartymi w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism (Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors) opublikowanym przez  Committee on Publication Ethics (COPE).

Tomy mają charakter tematyczny, a każdy tom redagowany jest przez Redaktora wskazanego przez Redaktora Naczelnego.

Redaktor/Redaktorzy Tomu oraz Redaktor Naczelny odpowiadają za decyzje dotyczące wyboru artykułów do publikacji spośród tekstów nadesłanych do czasopisma. Redaktorów obowiązują normy etyczne i intelektualne przyjęte w publikacjach akademickich i są gotowi w razie potrzeby do publikowania sprostowań.

Ocena zgłoszonych artykułów ma charakter wyłącznie merytoryczny.

W przypadku podejrzenia o plagiat uruchomiona zostaje procedura antyplagiatowa, a Autor proszony jest o wyjaśnienia. Podobne procedury stosowane są w przypadku podejrzenia o ghost, guest i gift authorship.