Prawa autorskie

Złożenie tekstu do Redakcji „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0).