Rada Redakcyjna

Rada Redakcyjna:
Adam Bartoszek
Krzysztof Bierwiaczonek
Marek Dziewierski
Krystyna Faliszek
Sławomira Kamińska-Berezowska
Andrzej Kasperek
Krzysztof Łęcki
Rafał Muster
Tomasz Nawrocki
Andrzej Niesporek
Sabina Pawlas-Czyż
Robert Pyka
Małgorzata Suchacka
Urszula Swadźba
Marek S. Szczepański
Kazimiera Wódz
Piotr Wróblewski
Zbigniew Zagała