Obowiązki recenzenta

  1. Recenzenci zobowiązani są do obiektywnej i merytorycznej oceny popartej jasnymi argumentami.
  2. Recenzenci zobowiązani są nie ujawniać informacji o ocenianym artykule osobom trzecim.
  3. Recenzenci dostarczą Redakcji informacji, na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.
  4. Recenzenci przekażą Autorowi istotne informacje, które umożliwią mu wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek,
  5. Recenzenci mają obowiązek wskazania braków w dokumentacji bibliograficznej a także poinformowania o potencjalnym plagiacie
  6. Recenzenci mają obowiązek poinformowania Redakcję w przypadku podejrzenia Autora o nieuczciwość i nierzetelność naukową.