Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa w bazach danych

2021-05-19

Wydawnictwo jest dostępne w bazie BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Wszystkie tomy po 2010 roku tomy dostępne są również w wersji elektronicznej.

Czasopismo dostępne jest również w wersji elektronicznej w Central and Eastern European Online Library.

Od 2016 roku Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa indeksowane są w bazie ERIH+.